Prijava napak


Prijava napake pri delovanju on-line sistema ali portala za izvajalce zdravstvenih storitev

Če ste uporabnik on-line sistema ali portala za izvajalce in ste ugotovili napako pri delovanju teh rešitev, vas prosimo da nas o tem obvestite.

Delovanje rešitev sami neprekinjeno pozorno spremljamo, vendar se v izjemnih primerih lahko zgodi, da napako uporabniki odkrijete prej. Z vašim obvestilom bomo lahko hitreje pričeli z reševanjem.

V delovnih dneh se med 8:00 in 15:00 lahko obrnete na spodaj navedene kontaktne osebe na najbližji območni enoti Zavoda.

Prijavo lahko kadarkoli posredujete z izpolnitvijo spletnega obrazca.

KONTAKTNE OSEBE NA OBMOČNIH ENOTAH ZAVODA

Odgovorni subjekt, naslov, oseba Telefonska številka

ZZZS, OE Celje 03 / 42 02 368
Gregorčičeva 5 a, 3000 Celje
Igor Urlep

ZZZS, OE Koper 05 / 66 87 262
Martinčev trg 2, 6000 Koper, Capodistria
Davorin Cesar

ZZZS, OE Kranj 04 / 23 70 211
Zlato polje 2, 4000 Kranj
Andrej Rihtraršič

ZZZS, OE Krško 07 / 39 33 520
Bohoričeva 9, 8270 Krško
Zdravko Smrke

ZZZS, OE Ljubljana 01 / 30 77 587 ali 01 / 30 77 517
Miklošičeva 24 , 1507 Ljubljana
Stanislav Košir ali
Samo Slak

ZZZS, OE Maribor 02 / 29 09 400
Sodna ulica 15, 2000 Maribor
Darko Požar

ZZZS, OE Murska Sobota 02 / 53 61 548
Slovenska ulica 48,
9000 Murska Sobota
Štefan Žerdin

ZZZS, OE Nova Gorica 05 / 33 81 263
Gradnikove brigade 1,
5000 Nova Gorica
Bojan Šavli

ZZZS, OE Novo mesto 07 / 39 33 520
Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto
Zdravko Smrke

ZZZS, OE Ravne na Koroškem 02 / 82 10 280
Ob Suhi 11b
2390 Ravne na Koroškem
Anton Pogorevčnik

Kontaktne osebe so vam na voljo tudi po elektronski pošti. Naša elektronska pošta je sestavljena na način ime.priimek1-priimek2@zzzs.si (več informacij o tem).