Informatika na ZZZS


Zavod je sodobna in napredna institucija, ki neprestano razvija in uvaja nove digitalne rešitve. S tem uporabnikom omogoča lažji dostop do storitev, širi elektronsko izmenjevanje podatkov s poslovnimi partnerji ter zagotavlja še bolj učinkovito in kakovostno poslovanje.

Informacijski sistem Zavoda razvija in upravlja visoko usposobljena interna ekipa informatikov, ki je s premišljenimi in učinkovitimi koraki zagotovila:
  - zanesljivo informacijsko infrastrukturo,
  - aplikacijsko programsko opremo, ki celovito podpira interne poslovne procese Zavoda in omogoča vodenje kakovostnih zbirk podatkov, ki predstavljajo temelj sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji,
  - številne elektronske storitve za zavarovane osebe, izvajalce zdravstvenih storitev, zavezance za prijavo in plačilo prispevkov ter druge subjekte, ki prinašajo obširne pridobitve uporabnikom teh storitev in Zavodu,
  - postopke in rešitve za celovito varovanje osebnih podatkov, učinkovito upravljanje informacijskega sistema in zagotavljanje pomoči uporabnikom.

Informacijski sistem je eden ključnih virov za nemoteno redno poslovanje Zavoda. Širjenje uporabe digitalnih tehnologij pa omogoča nadaljnji razvoj zdravstva in zdravstvenega zavarovanja.

Z nadaljnjim razvojem informacijskega sistema bo Zavod sledil predvsem naslednjim ciljem:
  - zagotoviti uporabnikom in partnerjem prijazne in kar se da enostavno dostopne rešitve,
  - z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij omogočiti uresničitev aktivnosti, ki jih je Zavod opredelil s strateškim razvojnim programom,
  - zagotoviti rešitve, ki jih sproti narekujejo potrebe poslovanja ter zakonske in druge spremembe v poslovnem okolju,
  - učinkovito uporabiti razpoložljiva finančna sredstva,
  - neprestano nadgrajevati kakovost, informacijsko varnost in druga področja upravljanja informacijskega sistema,
  - neprestano posodabljati informacijsko infrastrukturo in aplikativne rešitve glede na razvoj informacijskih tehnologij.