21. februar 2020
Rok za prijavo na javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavil javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020.

Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 21. februarja 2020.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je ponudnikom dostopna na spletni strani.