23. marec 2020
Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov zaradi epidemije COVID-19


23. 3. 2020 - Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov zaradi epidemije COVID-19