6. marec 2020
Začetek aktivnosti za vzpostavitev Seznama medicinskih pripomočkov - uporaba portala.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v skladu s 3. členom Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20; v nadaljevanju: Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti MP) objavlja na svoji spletni strani dokument, v katerem so določeni tehnični pogoji za dostop do portala, natančnejši obseg uporabe portala, obrazci pisanj v postopkih uporabe portala in način njegove uporabe. Sestavni del navedenega dokumenta, ki smo ga poimenovali "Tehnični pogoji za dostop do portala za pobudnike in njegova uporaba" je tudi vloga za dostop do portala.

V skladu s Pravilnikom o seznamu in izhodiščih za vrednosti MP se vloga za dostop do portala posreduje na ZZZS od dneva dalje, ko bo objavljen poziv za posredovanje podatkov o artiklih za vrste medicinskih pripomočkov, za katere so začele veljati osnovne zahteve kakovosti in so bile prav tako objavljene v že navedenem uradnem listu. Osnovne zahteve kakovosti so začele veljati 8. februarja 2020 za določene vrste medicinskih pripomočkov iz skupin pri:

- sladkorni bolezni,

- inkontinenci in težavah z odvajanjem seča,

- kolostomi, ileostomi in urostomi.

ZZZS bo najkasneje do 6. marca 2020 na svoji spletni strani objavil poziv za posredovanje podatkov o artiklih za medicinske pripomočke iz navedenih treh skupin, zato prosimo proizvajalce medicinskih pripomočkov oziroma njihove zastopnike, da vloge za dostop do portal in dokazilo, iz katerega je razvidno, da so proizvajalec ali zastopnik proizvajalca medicinskih pripomočkov, posredujejo takrat. Natančno je to navedeno v dokumentu "Tehnični pogoji za dostop do portala za pobudnike in njegova uporaba" na strani 5.

O objavi poziva za posredovanje podatkov o artiklih bo ZZZS obvestil združenja proizvajalcev meedicinskih pripomočkov oziroma njihovih zastopnikov in združenja dobaviteljev (lekarn in specializiranih prodajaln).

Navedenih aktivnosti v zvezi z dostopom do portala ne izvajajo lekarne in specializirane prodajalne, ki izdajajo medicinske pripomočke zavarovanim osebam.