17. marec 2020
Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov


17. 3. 2020 - Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov