1. januar 2016
Od 1. januarja 2016 velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja tudi v Bosni in Hercegovini. Obrazec SI/BIH 3 velja le še do izteka veljavnosti.


Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina sta podpisali Dogovor o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine. Na podlagi dogovora bo od 1. januarja 2016 dalje evropska kartica oziroma certifikat pričela veljati tudi v Bosni in Hercegovin in bo zamenjala obrazec SI/BIH 3 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini.

To pomeni, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 1. januarja 2016 dalje zavarovanim osebam, v primeru začasnega bivanja v državah članicah EU, EGP in Švici, ter Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji, izdajal le eno listino, in sicer evropsko kartico.