1. januar 2014
Ukinitev podatka o poklicni strokovni izobrazbi na obrazcih M-1 in M-3 (rubrika 22)


Zavezance za prijavo obveščamo, da je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje s 1. januarjem 2014 pri evidentiranju izobrazbe prenehal uporabljati Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, zaradi česar se ta podatek več ne izpolnjuje na obrazcih M-1 in M-3 (rubrika 22).