december 2015
Omogočeno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj za poslovne subjekte


Od 1. oktobra 2015 dalje je poslovnim subjektom omogočeno, da obvezna socialna zavarovanja urejajo le še elektronsko preko državnega portala e-Vem. Priporočamo vam, da že sedaj pričnete z uporabo elektronskega načina urejanja zavarovanj, saj bo za vse poslovne subjekte postal obvezen 1.1.2016. Več o tem.