22.januar 2020
Odziv na članek v prilogi ONA z dne 21. 1. 2020 (delovanje zasebne ambulante družinske medicine Katje Žerjav iz Celja)


V članku z naslovom "ZZZS nas nenehno nadzoruje in pritiska na nas« (priloga ONA 21.2.2020, stran 16) so številne napačne trditve in zavajanja, ki jih je članek povzel po izjavah Katje Žerjav, specialistke družinske medicine iz Celja.

Ena od osnovnih nalog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ZZZS) je, da zavarovanim osebam zagotavlja čim boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev, zato od vseh izvajalcev teh storitev zahteva, da upoštevajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Splošni dogovor in druge predpise s tega področja.

Družinska zdravnica Katja Žerjav navaja, da smo ji lansko (zdaj že predlansko) leto izrekli kazen 400 evrov za vsakega bolnika, ki se je hotel vpisati v njeno ambulanto, pa ga ni sprejela. Prejeli smo pet pritožb zavrnjenih pacientov in ji dejansko izrekli denarno kazen, ker ni upoštevala takrat veljavnih določil Splošnega dogovora, ki ga vsako leto na koncu postopka sprejemanja tega dogovora na predlog Ministrstva za zdravje določi Vlada RS in so obvezujoča za vse izvajalce zdravstvenih storitev, pa tudi za ZZZS. Kazni ji ni bilo potrebno plačati, ker so se med dolgotrajnim postopkom nadzora pravila zavračanja pacientov spremenila.

Zdravnica pravi, da je vrnila koncesijo za delo v javni zdravstveni mreži zaradi preobremenjenosti. Analiza obremenjenosti osebnih zdravnikov iz leta 2018 kaže, da je zdravnica Katja Žerjav v svoji ambulanti v letu 2018 delala 212 dni, pri čemer je dnevno obravnavala povprečno 35 pacientov na ambulanto in je bila po tem kriteriju med najmanj obremenjenimi osebnimi zdravniki v izpostavi in celotni Območni enoti Celje. Dosegla je le 70 % povprečne obremenitve zdravnikov v izpostavi Celje, oziroma 73% povprečne obremenitve vseh zdravnikov v Območni enoti Celje.

V letu 2018 je v Območni enoti Celje delovalo 150 osebnih oz. družinskih zdravnikov, od katerih jih je kar 61 preseglo povprečno obremenitev, ki je znašala 48 pacientov na dan.

Tako tudi ne drži trditev zdravnice, da je imela za enega pacienta le 7 minut časa. Imela ga je povprečno najmanj 11 minut, če pa upoštevamo, da med obravnave pacientov štejemo tudi t.i. kratke obiske (pisanje receptov, napotnic, nalogov za prevoz, bolniških listov ipd.), ki po normativu trajajo le 5 minut in jih je bilo v izpostavi Celje v letu 2018 kar 65 % vseh, je imela zdravnica za pregled in obravnavo enega pacienta povprečno 20 minut časa.

Zdravnica svojih pacientov tudi ni obvestila o prenehanju delovanja njene zasebne ambulante, kot je bila njena dolžnost skladno z Odločbo o prenehanju koncesije. Zaradi tega so se na nas obrnili številni njeni pacienti, katerim smo skupaj z Zdravstvenim domom Celje poiskali novega zdravnika in s tem omogočili obravnave, ki so jih potrebovali.

V članku je še vrsta netočnih navedb glede načina plačevanja osebnih zdravnikov, glede določanja limita, ko zdravnik lahko zavrne pacienta ipd., vendar za paciente (naše zavarovane osebe) to ni pomembno. Zanje je pomembno, da pridejo do osebnega zdravnika, ko ga potrebujejo in to je tisto, kar jim bomo po najboljših močeh zagotavljali tudi v bodoče, četudi nas nekateri zdravniki zato skušajo očrniti pred javnostjo.