avgust 2016
Težave pri uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ponekod na Hrvaškem


V zadnjih dneh in tednih so slovenski zavarovanci obvestili ZZZS, da imajo težave pri uveljavljanju nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja zlasti v hrvaški Istri in na severnem Jadranu, in sicer zaradi načrtnega usmerjanja v takoimenovane turistične ambulante.
Zavarovane osebe zato obveščamo, da so jim na podlagi evropske uredbe na Hrvaškem zagotovljene nujne in potrebne zdravstvene storitve, ki jih uveljavljajo pri izvajalcih zdravstvenih storitev in zdravnikih, ki so del javne zdravstvene mreže in imajo torej sklenjeno pogodbo s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: HZZO) - seznam le-teh je objavljen na spletni strani HZZO. Zavarovanim osebam priporočamo, da pred obiskom ambulant preverijo, ali imajo izvajalci zdravstvenih storitev posebne nalepke HZZO-ja, ki dokazujejo, da imajo izvajalci zdravstvenih storitev sklenjeno veljavno pogodbo s HZZO, oziroma da sprejemajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Pri tem opozarjamo, da se lahko nekatere samoplačniške ambulante ("turistične ambulante", zasebni zdravniki) nahajajo celo v prostorih javnih zdravstvenih zavodov, ki imajo sicer sklenjeno pogodbo s HZZO. Zavarovanim svetujemo previdnost zlasti v zdravstvenih domovih v Istri in Kvarnerju (Krk, Rab, Pag, Mali Lošinj, Cres,Poreč, Umag...).

Nujne in potrebne zdravstvene storitve se na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo skladno s predpisi države, kjer se storitev uveljavlja, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati enako kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav. Tudi na Hrvaškem tako veljajo doplačila na primer za vsak obisk zdravnika ali zobozdravnika 10 kun, za vsak recept za zdravila 10 kun ter za vsak dan bivanja v bolnišnici 100 kun vendar skupno največ 2.000 kun - več o tem. Pri zasebnih zdravnikih ali na klinikah, ki nimajo pogodbe z HZZO, pa bodo morale zavarovane osebe stroške zdravstvenih storitev poravnati same in po vrnitvi v domovino uveljavljati povračilo teh stroškov pri ZZZS.

Če zavarovanci ne bodo uspeli uveljaviti storitev pri pogodbenemu izvajalcu HZZO, jim priporočamo, da skrbno shranijo originalne račune, medicinsko dokumentacijo, recepte za zdravila..., na podlagi katerih bodo lahko po prihodu domov pri ZZZS uveljavljali povračilo stroškov, in sicer v višini cene, kot jo HZZO prizna hrvaškim izvajalcem zdravstvenih storitev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

O težavah slovenskih zavarovancev bo ZZZS tudi tokrat obvestil HZZO, v kolikor gre za kršitev evropske uredbe.