1. oktober 2014
Uvedba obnovljive naročilnice za medicinske pripomočke


ZZZS je s ciljem poenostavljenega uresničevanja pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov in s ciljem administrativne razbremenitve zdravnikov splošne/družinske medicine ter nekaterih zdravnikov specialistov s 1. oktobrom 2014 uvedel obnovljivo naročilnico za medicinske pripomočke. Več informacij: gradivo s tiskovne konference ZZZS z dne 15.10.2014.


Podrobnejše informacije:
- Navodilo o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček
- Okrožnica vsem izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov z dne 23.6.2014 o uvedbi obnovljive naročilnice
- Okrožnica vsem izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov z dne 8.9.2014 o uvedbi dopolnitev v sistemu On-line