ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Izdajna mesta
dobaviteljev MP
Slo Eng
  www.zzzs.si   Dobavitelji MP    Tehnična pomoč    Iskanje dobaviteljev MP    
Tehnična pomoč


Iskanje izdajnih mest dobaviteljev MP preko šifre vrste MP

Omogočeno je iskanje izdajnih mest dobaviteljev medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP), ki ustrezajo vpisanim iskalnim kriterijem (šifra vrste MP in poštna številka). Dobavitelj ima lahko izdajna mesta v različnih krajih neodvisno od sedeža samega dobavitelja.

Šifra vrste MP se vpiše v iskalno okence Šifra vrste MP se nahaja tudi na naročilnici MP in jo lahko prepišete od tam. Vnesti je potrebno celotno šifro vrste MP (3 oziroma 4 mesta).

Šifro vrste MP lahko poiščete s pomočjo gumba Izberite. Odpre se okence s spiskom vseh šifer vrst MP. Šifro vrste MP lahko poiščete s klikom na gumb Iskanje po ključnih besedah in vpisom ključne besede ali njenega dela.

V spodnji vrstici okna s šiframi MP se nastavi prva šifra MP, ki vsebuje iskano ključno besedo. Naslednjo šifro vrste MP najdemo s ponovnim klikom na gumb Išči.

S klikom na vrstico z najdeno šifro vrste MP se šifra prepiše v vnosno polje šifre vrst MP.

V vnosno polje Pošta se vpiše poštna številka ali njen del (vsaj prvo mesto poštne številke).

S klikom na gumb Iskanje sprožite iskanje izdajnih mest, ki ustrezajo iskalnim kriterijem.

Prikaže se seznam izdajnih mest dobaviteljev MP.

Za vsako izdajno mesto lahko pregledate:

  • Podrobnosti: naslov, kontaktni podatki…,
  • Dobavitelji z izdajnimi mesti: podatki o dobavitelju in ostalih izdajnih mestih dobavitelja,
  • Urnik: urnik izdajnega mesta

Pri kontaktih podatkih je elektronski naslov zaradi varnostne politike prikazan kot naziv(at)siol.net, kjer je potrebno (at) zamenjati z znakom @ (naziv@siol.net).

Prehod na iskanje dobaviteljev MP po nazivu ali območni enoti ZZZS

Prehod iz iskalnika izdajnih mest dobaviteljev MP po šifri vrste MP na iskalnik izdajnih mest dobaviteljev MP po nazivu ali območni enoti ZZZS je omogočen v vrstici s tehnično pomočjo, s povezavo Iskanje dobaviteljev MP (vrstica pod glavo strani).


Iskanje dobaviteljev MP po nazivu

Pri iskanju po nazivu dobavitelja medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP), v iskalno polje vpišete naziv ali del naziva dobavitelja in kliknete na gumb Iskanje.

Pokaže se seznam vseh dobaviteljev, ki ustrezajo vnesenim iskalnim pogojem.

Pri vsakem najdenem dobavitelju lahko pogledate:

  • Podrobnosti: naslov, kontaktni podatki…,
  • Izdajna mesti: podatki o izdajnih mestih dobavitelja (s podrobnostmi izdajnega mesta in urnikom),


Iskanje dobaviteljev MP po območnih enotah ZZZS

S klikom na področje območne enote ZZZS na sliki Slovenije se pokaže seznam javnih lekarn za to območno enoto.
Na levi strani pa se prikaže tudi navigacijski meni, ki omogoča:
  • Izbiro vrste dobavitelja po šifrantu (lekarna, optik, specializirana prodajalna…);
  • Izbiro vrsto preskrbe (izdaja MP, izposoja MP, izdaja in izposoja MP);
  • Izbiro druge območne enote;
  • Vrnitev nazaj na iskalnik po dobaviteljih;
  • Povezavo na iskalnik izdajnih mest s pomočjo vrste MP.

Pokaže se seznam vseh dobaviteljev, ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem.

Pri vsakem najdenem dobavitelju lahko pogledate:
  • Podrobnosti: naslov, kontaktni podatki…,
  • Izdajna mesti: podatki o izdajnih mestih dobavitelja (s podrobnostmi izdajnega mesta in urnikom),

Pri kontaktih podatkih je elektronski naslov zaradi varnostne politike prikazan kot naziv(at)siol.net, kjer je potrebno (at) zamenjati z znakom @ (naziv@siol.net).

Prehod na iskanje izdajnih mest dobaviteljev MP po šifri vrste MP

Prehod iz iskalnika izdajnih mest dobaviteljev MP po nazivu ali območni enoti ZZZS na iskalnik izdajnih mest dobaviteljev MP po šifri vrste MP je omogočen v vrstici s tehnično pomočjo, s povezavo Iskanje po vrsti MP (vrstica pod glavo strani).

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2006 ZZZS Vse pravice pridržane