Poslovanje zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Aktualne informacije ZZZS

POSLOVANJE ZZZS:
- SPREMENJEN NAČIN POSLOVANJA ZZZS s strankami po preklicu epidemije nalezljive bolezni COVID-19
- 1. 6. 2020 - Prenehanje sprememb pri rokih za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19
- 1. 6. 2020 - Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno


ZADRŽANOST OD DELA IN NADOMESTILO PLAČE:
- 28. 5. 2020 - Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19
- 30. 4. 2020 - Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače - za delodajalce
- 29. 4. 2019 - Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS
- 16. 3. 2020 - Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače
- 12. 3. 2020 - Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene

UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI
- 9. 6. 2020 - Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini ostaja tudi v času pandemije nalezljive bolezni COVID-19 enak in obsega nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah

UREJANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
- Postopek prijave v zavarovanje po zavarovalni podlagi 048 (na podlagi 20. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok (poglavje 2.1.2)
- Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - "zakonec" (poglavje 2.2.2.)

PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE:
- 29. 3. 2020 - Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN ZDRAVSTVENE STORITVE:
- avgust 2020 - Financiranje programov izvajalcem zdravstvene dejavnosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo epidemije COVID-19
- 7. 7. 2020 - Določeni so novi posebni pogoji za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
- 9. 5. 2020 - Ponovno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev pod posebnimi pogoji zaradi COVID-19


ZDRAVILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE:
- 1. 6. 2020 - Preklic obvestila o postopkih razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19
- 12. 5. 2020 - Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19

MEDICINSKI PRIPOMOČKI:
- 27. 3. 2020 - Ustavljen rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE:
- 8. 8. 2020 - Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19