Poslovanje zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Aktualne informacije ZZZS

SPREMENJEN NAČIN POSLOVANJA ZZZS s strankami zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19

6. 4. 2020 - Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

3. 4. 2020 - Poenostavljeni postopki za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela in predpisovanja medicinskih pripomočkov

2. 4. 2020 - Postopki razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v času trajanja ukrepov zaradi epidemije z virusom COVID-19

1. 4. 2020 - Začasna prekinitev izvajanja nekaterih zdravstvenih storitev in začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi COVID-19

29. 3. 2020 - Roki za pritožbe in druga procesna dejanja v nujnih zadevah tečejo neprekinjeno

29. 3. 2020 - Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje

29. 3. 2020 - Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19

27. 3. 2020 - Ustavljen rok za posredovanje pobud za uvrstitev artiklov v posamezno vrsto medicinskih pripomočkov

25. 3. 2020 - Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela in podaljšanja zdraviliškega zdravljenja

23. 3. 2020 - Spremenjeno poslovanje pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov

18. 3. 2020 - Neizvajanje nenujnih reševalnih prevozov zaradi epidemije COVID-19

17. 3. 2020 - Začasna ustavitev klicnega centra Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo

16. 3. 2020 - Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo elektronski zahtevek za refundacijo nadomestila plače

13. 3. 2020 - Omejitev izdaje zdravil

13. 3. 2020 - Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

12. 3. 2020 - Odsotnost z dela zaradi zaprtja šol in vrtcev ter karantene