ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS


TEHNIČNO NAVODILO ZA PRIPRAVO IN ELEKTRONSKO IZMENJEVANJE PODATKOV OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH STORITEV IN IZDANIH MATERIALOV
Datum objave/spremembe: 22.01.2021  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKI PRENOS PODATKOV O CENIKIH ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 11.12.2020  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA UPORABO SISTEMA ON-LINE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 10.12.2020  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKI PREVZEM PODATKOV CENIKOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA ZAVAROVALNICE ZA PZZ
Datum objave/spremembe: 18.11.2020  
 

STRUKTURA XML DATOTEKE ZA ELEKTRONSKO OBJAVO ŠIFRANTOV OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH STORITEV IN IZDANIH MATERIALOV
Datum objave/spremembe: 17.11.2020  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA SPLETNI DOSTOP ZDRAVNIKA DO KAZALNIKOV KAKOVOSTI PREDPISOVANJA ZDRAVIL IN PODATKOV O PREDPISOVANJU
Datum objave/spremembe: 09.09.2020  
 

NAVODILO ZA UPORABO PORTALA ZZZS ZA IZVAJALCE IN DOBAVITELJE
Datum objave/spremembe: 24.04.2020  
 

UPORABNIŠKO NAVODILO ZA DELO NA PORTALU ZZZS ZA MP
Datum objave/spremembe: 24.03.2020  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKI PRENOS PODATKOV CENTRALNE BAZE ZDRAVIL V OBLIKI XML
Datum objave/spremembe: 23.01.2019  
 

TEHNIČNO NAVODILO IN POGOJI ZA VAREN DOSTOP DO SISTEMA ON-LINE IZ VRSTOMATA
Datum objave/spremembe: 18.12.2018  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA VARNO ELEKTRONSKO POŠILJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE IMENOVANEMU ZDRAVNIKU IN ZDRAVSTVENI KOMISIJI ZZZS
Datum objave/spremembe: 03.12.2018  
 

NAVODILO ZA POSREDOVANJE ELEKTRONSKIH PODATKOV ČAKALNIH SEZNAMOV
Datum objave/spremembe: 19.09.2018  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKO POŠILJANJE IN PREVZEM PODATKOV O CENAH ZDRAVIL
Datum objave/spremembe: 01.06.2018  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA UPORABO SPLETNE STORITVE ZA IZMENJAVO PODATKOVNIH POŠILJK
Datum objave/spremembe: 31.05.2018  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA POSREDOVANJE PODATKOV O PRIPOMOČKIH (ARTIKLIH) V ELEKTRONSKI OBLIKI
Datum objave/spremembe: 04.09.2017  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA PRIPRAVO EZAHTEVKA ZA REFUNDACIJO NADOMESTIL PLAČ
Datum objave/spremembe: 27.03.2017  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKI PRENOS PODATKOV O IZJEMAH MED STORITVAMI, KI JIH OBRAČUNAVA IZVAJALEC
Datum objave/spremembe: 21.07.2015  
 

NAVODILO ZA ELEKTRONSKO PREVZEMANJE PODATKOV PRENOVLJENE CENTRALNE BAZE ZDRAVIL
Datum objave/spremembe: 01.10.2014  
 

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKI PRENOS PODATKOV O IZBRANIH OSEBNIH ZDRAVNIKIH
Datum objave/spremembe: 20.03.2014  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane