ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Finančni načrt


PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2021
Datum objave: 7.12.2020  
 

FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2020
Datum objave/spremembe: 07.02.2020  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2020
Datum objave: 7.12.2020  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2020
Datum objave: 25.11.2019  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2021
Datum objave: 25.11.2019  
 

FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2019
Datum objave/spremembe: 22.02.2019  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2019
Datum objave: 4.12.2018  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2018
Datum objave/spremembe: 04.12.2018  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2018
Datum objave: 30.8.2018  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2018
Datum objave: 5.1.2018  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2017
Datum objave/spremembe: 03.01.2018  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2017
Datum objave: 28.11.2017  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2017
Datum objave: 24.10.2016  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2016
Datum objave/spremembe: 06.12.2016  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2016
Datum objave: 24.10.2016  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2016
Datum objave: 1.12.2015  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
Datum objave/spremembe: 17.12.2015  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2015
Datum objave: 1.12.2015  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2015
Datum objave: 3.11.2015  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2016
Datum objave: 3.11.2015  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2014
Datum objave/spremembe: 20.11.2014  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZZZS ZA LETO 2014
Datum objave: 29.10.2014  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2014
Datum objave: 12.12.2013  
 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV V OKVIRU FN ZZZS 2013
Datum objave/spremembe: 16.07.2013  
 

FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2013
Datum objave/spremembe: 22.04.2013  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2013
Datum objave: 15.2.2013  
 

FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2012
Datum objave/spremembe: 08.08.2012  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2012
Datum objave: 31.5.2012  
 

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2011
Datum objave/spremembe: 10.01.2012  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011
Datum objave: 30.8.2011  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011
Datum objave: 27.6.2011  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2011
Datum objave: 8.12.2010  
 

FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2010
Datum objave/spremembe: 26.02.2010  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2010
Datum objave: 1.2.2010  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZZZS ZA LETO 2010
Datum objave: 8.12.2009  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009
Datum objave/spremembe: 24.06.2009  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009
Datum objave: 24.4.2009  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009
Datum objave: 27.11.2008  
 

PRERAZPOREDITEV SREDSTEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008
Datum objave/spremembe: 23.12.2008  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2007
Datum objave/spremembe: 16.06.2008  
 

PREDLOG: PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2007
Datum objave: 26.11.2007  
 

PREDLOG: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2007
Datum objave: 5.10.2006  
 

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2008
Datum objave/spremembe: 26.02.2008  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2008
Datum objave: 16.6.2008  
 

PREDLOG: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2008
Datum objave: 27.11.2008  
 

PREDLOG: FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2008
Datum objave: 26.11.2007  
 

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2006
Datum objave/spremembe: 12.04.2006  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2006
Datum objave/spremembe: 15.02.2007  
 

PREDLOG: PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2006
Datum objave: 5.10.2006  
 

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2005
Datum objave/spremembe: 25.11.2005  
 

USKLADITEV FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2005
Datum objave/spremembe: 25.11.2005  
 

PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PO NAMENIH PORABE ZNOTRAJ FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2005
Datum objave/spremembe: 25.11.2005  
 

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2005
Datum objave/spremembe: 04.05.2005  
 

PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PO NAMENIH PORABE ZNOTRAJ FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2004
Datum objave/spremembe: 21.07.2004  
 

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2004
Datum objave/spremembe: 17.05.2004  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane