ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja


NAVODILO O PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH
Datum objave/spremembe: 15.03.2019  
 

POLITIKA POŠTACA ZA KVALIFICIRANA DIGITALNA POTRDILA NA PROFESIONALNIH KARTICAH
Datum objave/spremembe: 08.03.2018  
 

PONUDNIKOVA PRAVILA IN POGOJI ZA UPORABO SMS STORITVE »SMS LISTINE ZA TUJINO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE«
Datum objave/spremembe: 12.09.2016  
 

TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE ON-LINE SISTEMA
Datum objave/spremembe: 06.11.2015  
 

UPORABA STAREGA ČITALNIKA GEMPLUS GCR700
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAVODILO ZA DELO NA TERENU S SMS REŠITVIJO
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAMESTITEV IN UPORABA ČITALNIKOV V SISTEMU KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAVODILO ZA NAMEŠČANJE IN UPORABO PROGRAMA KZZLITE
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAVODILA ZA AKTIVACIJO KVALIFICIRANEGA DIGITALNEGA POTRDILA NA PK
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAVODILO ZA ODKLEPANJE PK
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAVODILO ZA PREVERJANJE RAZLIČICE ORODJA GEMALTO CLASSIC CLIENT
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

POGODBA Z DOBAVITELJEM ČITALNIKOV
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

MEDPROGRAMJE ZA DELO S KARTICO
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

OBRAZEC PRIJAVA ZA UPORABO PORTALA S KDP
Datum objave/spremembe: 22.10.2014  
 

NAVODILA ZA UPORABO ORODJA »UPRAVLJANJE KARTICE« ZA PROFESIONALNO KARTICO
Datum objave/spremembe: 13.03.2014  
 

UPORABNIŠKA NAVODILA ZA UPORABO STORITVE "DOSTOP DO MOJIH PODATKOV"
Datum objave/spremembe: 15.01.2014  
 

NAVODILA ZA UPORABO ORODJA »UPRAVLJANJE KARTICE« ZA KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 15.01.2014  
 

UPORABNIŠKA NAVODILA ZA PRIJAVO NA PORTAL "IZVAJALEC.ZZZS.SI"
Datum objave/spremembe: 15.01.2014  
 

POLITIKA OVERITELJA DIGITALNIH POTRDIL ZZZS-CA
Datum objave/spremembe: 15.01.2014  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane