ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Pravni akti - Navodilo


NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO ZDRAVSTVENIH STORITEV Z DELOVNIM NALOGOM
Datum objave/spremembe: 03.02.2021  
 

NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO ZDRAVSTVENIH STORITEV FIZIOTERAPIJE Z DELOVNIM NALOGOM ZA FIZIOTERAPIJO
Datum objave/spremembe: 03.02.2021  
 

NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO PREVOZA Z REŠEVALNIMI IN DRUGIMI VOZILI V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 13.07.2020  
 

NAVODILO ZA IZVAJANJE 78. A ČLENA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 16.06.2020  
 

NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV Z NAPOTNICO
Datum objave/spremembe: 22.04.2020  
 

NAVODILO ZA ZAJEM IN POSREDOVANJE PODATKOV IZ POTRDIL O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA V SISTEM ON-LINE (EBOL) IN POTRDIL O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA ZA TUJE ZAVAROVANE OSEBE (BOL ZA TZO)
Datum objave/spremembe: 15.01.2020  
 

NAVODILO O URESNIČEVANJU PRAVICE ZAVAROVANCEV DO ZAČASNE ZADRŽANOSTI OD DELA IN DO NADOMESTILA PLAČE
Datum objave/spremembe: 12.12.2019  
 

NAVODILO ZA ZAPIS IN BRANJE PODATKOV O NOSEČNOSTIH IN PODATKOV O OPLODITVAH Z BIOMEDICINSKO POMOČJO V SISTEMU ON-LINE - VERZIJA 3 (SEPTEMBER 2019)
Datum objave/spremembe: 13.09.2019  
 

NAVODILO IZVAJALCEM ZA URESNIČEVANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO IZBIRE OSEBNEGA ZDRAVNIKA - VERZIJA 10 (SEPTEMBER 2019)
Datum objave/spremembe: 13.09.2019  
 

NAVODILO ZA EXCIPIAL PODLAGE
Datum objave/spremembe: 17.05.2019  
 

NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO POTNIH STROŠKOV IN SPREMSTVA
Datum objave/spremembe: 08.04.2019  
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE LISTINE RECEPT IN LISTINE RECEPT ZA OSEBNO RABO
Datum objave/spremembe: 23.11.2018  
 

NAVODILO ZA UVEDBO POSTOPKOV PRI IMENOVANIH ZDRAVNIKIH ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Datum objave/spremembe: 17.11.2016  
 

NAVODILO O POSTOPKIH POSREDOVANJA OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV
Datum objave/spremembe: 06.09.2016  
 

NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE
Datum objave/spremembe: 05.11.2009  
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE LISTINE ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE
Datum objave/spremembe: 23.02.2007  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane