ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    . Uradni list RS, št. .

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV 0072-21/2014-DI/1

ODDELKOM IMENOVANIH ZDRAVNIKOV IN 11. julij 2014

ODDELKOM ZA IZVAJANJE OZZ NA OBMOČNIH ENOTAH

Okrožnica MP št. 7/2014: Medsebojno izključevanje medicinskih pripomočkov

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C in 25/14, v nadaljevanju, Pravila OZZ) pri določitvi pogojev za upravičenost do pravice posameznih medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP) v nekaterih primerih opredeljujejo tudi medsebojno izključevanje z upravičenostjo do drugega MP. Seznam MP, ki se medsebojno izključujejo na podlagi Pravil OZZ, je objavljen na spletni strani ZZZS: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/zbirka_podatkov_MP?OpenView&count=1000 .

Sistem On-line izvaja kontrolo na medsebojno izključevanje tako, da je pooblaščeni zdravnik ob predpisu MP opozorjen, če predhodno prevzetemu MP, ki se izključuje s predpisanim, trajnostna doba še ni iztekla. V tem primeru sistem On-line javi evidenčno napako NMTE052. V primeru evidenčne napake NMTE052 pooblaščeni zdravnik ugotovi, s katerim MP, ki ga je zavarovana oseba že prejela in mu trajnostna doba še ni iztekla, se predpisani MP izključuje.

Če je zaradi spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe prišlo do anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih po mnenju pooblaščenega zdravnika zavarovana oseba potrebuje drugo vrsto MP in je hkrati glede na zdravstveno stanje upravičena do novo predlaganega MP, pooblaščeni zdravnik izda naročilnico za novo drugo vrsto MP. Pomembno je, da zdravnik v zdravstveni dokumentaciji evidentira spremembo zdravstvenega stanja, iz katerega je hkrati razvidno, da zavarovana oseba izpolnjuje pogoje za upravičenost do druge vrste MP.

V primerih predpisovanja MP, ki se medsebojno izključujejo, in predhodno prejetemu MP še ni potekla trajnostna doba, ni potrebna predhodna odobritev imenovanega zdravnika ZZZS, razen ko gre za predpis MP, ki je uvrščen v seznam zahtevnejših MP (npr. ortoza za koleno – štiritočkovna brez možnosti nastavitve kota fleksije, vsi vozički na ročni pogon – aktivni in na elektromotorni pogon, koncentrator kisika…..).

V primeru, da je, predhodno prevzeti MP, ki se izključuje s predpisanim, predmet izposoje, je zavarovana oseba predhodno prejeti MP dolžna vrniti dobavitelju, pri katerem ga je prevzela. Pooblaščeni zdravnik kljub medsebojnemu izključevanju MP lahko izda novo naročilnico, oziroma v primeru zahtevnejšega medicinskega pripomočka poda predlog imenovanemu zdravniku, in zavarovano osebo posebej opozori na vračilo predhodno prevzetega MP.

Zaradi medsebojnega izključevanja predhodna odobritev MP s strani imenovanega zdravnika v skladu s to okrožnico v določenih primerih ni več potrebna, zato je spremenjen opis in nasvet za odpravo napake NMTE052.

Spremembo se uvede dne 1.8.2014, takrat bo objavljeno tudi dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo On-line sistema zdravstvenega zavarovanja, ki bo dostopno na spletni strani: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/2D0677D06D32F618C1257C92002763DF?OpenDocument .

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan


Okrožnica MP št. 7.pdfOkrožnica MP št. 7.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane