ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV 0072-14/2020-DI/10
DOBAVITELJEM MP
3. avgust 2020
OKROŽNICA MP št. 4/2020: Preklic ukrepov, povezanih s COVID-19 pri predpisovanju MP in spremembe Navodila o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je s posebnim sklepom o prenehanju veljavnosti Sklepa o začasnih ukrepih pri preskrbi z medicinskimi pripomočki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Sklep o začasnih ukrepih Covid-19), preklical začasne ukrepe z dnem 30.06.2020.

Poleg navedenega smo spremenili Navodilo o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček (v nadaljevanju: Navodilo za naročilnico), v katerem smo pojasnili izvajanje nekaterih posebnosti pri izdaji medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP) glede pakiranja in možnosti dostave MP v primerih izdane obnovljive naročilnice. Ta sprememba je stopila v veljavo s 1. 8. 2020.

1. Prenehanje veljavnosti Sklepa o začasnih ukrepih Covid-19
Čeprav je Sklep o začasnih ukrepih Covid-19 prenehal veljati s 30.6.2020, pa je potrebno upoštevati določene ukrepe, ki jih je v obdobju do 30.9.2020 predvidel sklep, in sicer:
· Neobnovljivo naročilnico izdano v obdobju med 13. 2. 2020 in 30. 6. 2020, lahko zavarovana oseba predloži dobavitelju do vključno 30. 09. 2020. To pravilo velja tudi, če je bila v tem času izdana odločba ZZZS.
· Obnovljivo naročilnico izdano v obdobju med 13. 3. 2020 in 30. 6. 2020, lahko zavarovana oseba predloži dobavitelju do vključno 30. 9. 2020. To pravilo velja tudi, če je bila v tem času izdana odločba ZZZS;
· Če veljavnost obnovljive naročilnice izteče v obdobju med 13. 3. 2020 in 30. 6. 2020, lahko zavarovana oseba do vključno 30. 9. 2020 na to naročilnico izvede peti prejem predpisanih MP ali dodatnih 10 kosov MP 1247 Senzorji za kontinuirano merjenje glukoze;
· Če je obdobje izposoje MP z določeno dnevno izposojnino izteklo med 13. 3. 2020 in 30. 6. 2020, je datum izteka izposoje 30. 9. 2020.
  2. Navodilo o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček
  Pri izdaji MP, pri katerih so zavarovane osebe upravičene največ do določene količine MP v obdobju (to določa 116. člen Pravil OZZ), lahko zaradi pakiranj, pride do razlik med predpisanimi in izdanimi količinami. Do navedenih situacij prihaja pri MP pri inkontinenci, pri diagnostičnih trakovih za aparat za določanje glukoze v krvi in pri senzorju za kontinuirano merjenje glukoze v medceličini. Zato, da bi poenotili ravnanje v praksi, smo v spremenjenem Navodilu za naročilnico pojasnili, kako dobavitelji naj ravnanjo pri izdaji teh MP.

  V času Covida-19 se je pokazala kot ustrezna rešitev na podlagi izdane obnovljive naročilnice, tudi možnost dostave MP na dom zavarovane osebe, v primerih druge in vseh naslednjih izdaj. Zato da bi omogočili tovrstno ravnanje tudi vnaprej, če se dobavitelj in zavarovana oseba tako dogovorita, smo jo kot možnost vključili v spremenjeno Navodilo za naročilnico.

  Spremembe in dopolnitve Navodila za naročilnico in neuradno prečiščeno besedilo Navodila za naročilnico sta prilogi te okrožnice.

  Lepo pozdravljeni.

  Pripravil:
  Drago Perkič mag. Ana Vodičar
  vodja-direktorica področja I
  področje za odločanje o pravicah
  in za medicinske pripomočke

  Prilogi:
  2x kot v besedilo  Okrožnica MP št. 4/2020: Preklic ukrepov, povezanih s COVID-19 pri predpisovanju MP in spremembe Navodila o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček

  Okrožnica MP št. 4-2020 Preklic ukrepov COVID-19 in spremembe Navodila o izdaji naročilnice za MP_3. 8.2020.pdfOkrožnica MP št. 4-2020 Preklic ukrepov COVID-19 in spremembe Navodila o izdaji naročilnice za MP_3. 8.2020.pdfOKROŽNICA MP št. 4-2020_ Prekinitev sklepa Covid in Navodilo.docxOKROŽNICA MP št. 4-2020_ Prekinitev sklepa Covid in Navodilo.docx

  Prilogi k okrožnici MP št. 4:

  Spremembe in dopolnitve Navodila o izdaji naročilnice za MP.pdfSpremembe in dopolnitve Navodila o izdaji naročilnice za MP.pdfNavodilo o izdaji naročilnice za MP in reverza za MP 22072020 ČISTOPIS.docxNavodilo o izdaji naročilnice za MP in reverza za MP 22072020 ČISTOPIS.docx  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane