ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev


VSEM DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 0072-36/2012-DI/3

15. april 2013


ZADEVA: Dopolnitev Okrožnice MP št. 39: Stornacije v on-line in izdatkih

Zavod je na predlog dobaviteljev in njihovih programskih hiš dopolnil postopek izvajanja postopka stornacije medicinskih pripomočkov (MP), ki so izdani na podlagi individualne naročilnice z več predpisanimi MP in mesečne zbirne naročilnice. Postopek stornacije je dopolnjen tako, da lahko dobavitelj v primeru, ko je na individualno naročilnico ali mesečno zbirno naročilnico predpisanih več pripomočkov, stornira posamezno vrsto pripomočka.

V Okrožnici MP št. 39: Stornacije v on-line in izdatkih št. 0072-34/2012-DI/1, z dne 16.11.2012 se zato spremeni točka 2, tako da glasi:
» 2. Stornacije pri dobaviteljih medicinskih pripomočkov
  • V primeru, ko je predpisane pripomočke v sistem on-line vnesel zdravnik (naročilnica ima On-line številko), dobavitelj pa je v on-line zapisal podatke o izdaji in vrednosti pripomočka, bo dobavitelj s stornacijo izvedel brisanje izdaje in vrednosti za vsak pripomoček posebej. Po opravljeni stornaciji ali več stornacijah ponovno dostopa do predpisanih pripomočkov v sistemu on-line in izdaje ter vrednosti pripomočka ponovno pošlje v sistem On-line.
  • V primeru, da naročilnica za predpisani pripomoček nima podatka o številki naročilnice dodeljene iz on-line sistema (on-line številka naročilnice) in je dobavitelj v sistem on-line zapisal: predpisane pripomočke, podatke o izdaji in vrednosti pripomočka, je treba v primeru stornacije, predpisani pripomoček, izdajo in vrednosti, ponovno zapisati v sistem on-line.
  • V primeru mesečne zbirne naročilnice za pripomočke pri bolezenski inkontinenci urina in blata v socialnih zavodih ali naročilnice za medicinski pripomoček na kateri je predpisanih več vrst pripomočkov, je omogočena stornacija izdaje ene vrste izdanega pripomočka in vrednosti. Po izvedeni stornaciji je omogočen ponovni zapis izdaje in vrednosti v sistem on-line.
  • V primeru, ko mesečne zbirne naročilnice za pripomočke pri bolezenski inkontinenci urina in blata v socialnih zavodih ali naročilnice za medicinski pripomoček v on-line sistem ni vnesel zdravnik, dobavitelj vnese v on-line podatke o predpisanih pripomočkih ter podatke o izdaji in vrednosti pripomočka. S stornacijo bo dobavitelj zbrisal podatke o posamezni vrsti predpisanih pripomočkov, izdaji in vrednosti pripomočka, zato je treba te vnesti ponovno.

Predpisani pripomočki, zapisani v sistem on-line in opremljeni s podatki o izdaji in vrednostmi, so prvi temelj za obračun in plačilo s strani Zavoda.«

Dopolnjeno je Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v On-line sistem v točki 3.5. Stornacije zapisa (izdaja MP), objavljeno je na spletni strani Zavoda. Vključuje spremembe, ki se nanašajo na postopek stornacije podatkov in roke za izvedbo stornacij. Nov način stornacije velja od 22.4.2013 dalje.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago Perkič
V vednost:
Zavarovalnice za doplačila.

Podpisana okrožnica:

Dopolnitev okrožnice MP 39.tifDopolnitev okrožnice MP 39.tif
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane