ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    . Uradni list RS, št. .


VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV,
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV


Številka: 0072-17/2014-DI/1
Datum: 23. junij 2014ZADEVA: Okrožnica MP št. 5/2014: UVEDBA OBNOVLJIVE NAROČILNICE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvaja dne 1.10.2014 »obnovljivo naročilnico« za medicinske pripomočke (v nadaljevanju MP). Ob uvedbi obnovljive naročilnice je:

1. Vrste MP in zdravstvena stanja, pri katerih se MP zagotavljajo na obnovljivo naročilnico
Sklep o določitvi seznama vrst medicinskih pripomočkov in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb, pri katerih se MP lahko predpiše na obnovljivo naročilnico je sprejel Upravni odbor Zavoda, dne 18.5.2014. Določa vrste MP in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih se lahko izda obnovljiva naročilnica. Gre za MP pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi, razen sistema za irigacijo, MP pri težavah z odvajanjem seča, razen urinskih vrečk in stalnih urinskih katetrov ter brez plenic, predlog in hlačnih predlog, ki predpisujejo na mesečno zbirno naročilnico v socialnih zavodih, MP pri zdravljenju sladkorne bolezni, ki so potrošnega značaja, obvezilne materiali - komprese, ki so namenjene oskrbi urostome, kolostome ali ileostome.

2. Dopolnitve v sistemu On-line
MP predpisane na obnovljivo naročilnico v sistem On-line vedno zapiše zdravnik. Ob uvedbi obnovljive naročilnice je dopolnjena struktura podatkov, ki se izmenjuje in kontrole, ki se izvajajo v sistemu On-line. Strukture podatkov so dopolnjene v funkcijah Zapis podatkov o izdaji naročilnice, Branje podatkov o izdanih naročilnicah za MP, Branje podatkov o izdanih MP in Zapis podatkov o izdanih MP.
Posebej izpostavljamo, da so dopolnjene strukture podatkov z datumom prekinitve veljavnosti obnovljive naročilnice, datumom naslednjega prevzema na obnovljivo naročilnico in številom preostalih kosov MP (ta podatek se bo vračal samo za MP 1247 Senzor za kontinuirano merjenje glukoze).

Dopolnjen je šifrant vrst naročilnice z dvema šiframa:

      • »Šifra 6«, se izbere pri predpisu enega MP na obnovljivo naročilnico, razen plenic, predlog in hlačnih predlog, mrežastih hlačk in
      • »Šifra 7«, se izbere pri predpisu ene ali več vrst plenic, predlog ali hlačnih predlog.
Nadalje je dopolnjena »oznaka zapisa«, tako da imamo poleg novega zapisa in stornacije še prekinitev obnovljive naročilnice. V sistemu On-line se uvedejo kontrole s katerimi preverjamo ali se MP lahko predpiše na posamezno vrsto naročilnice (tudi obnovljive), preklice obnovljive naročilnice in datum možnega prevzema MP. Podrobno so kontrole določene v Tehničnem navodilu za uporabo On-line sistema zdravstvenega zavarovanja.

3. Novo Navodilo za predpisovanje medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček
Ob uvedbi obnovljive naročilnice je izdano Navodilo za predpisovanje medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček v katerem je dodano poglavje VI. Obnovljiva naročilnica. Ob tem so dodani kontaktni podatki o pooblaščenem zdravniku za predpis MP in rubrika »Pripomoček/ke se lahko izda od______dalje.«.

4. Uvedba obnovljive naročilnice
Obnovljivo naročilnico se uvede 1.10.2014, ko se začne izvajati Sklep o določitvi seznama vrst medicinskih pripomočkov in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih se MP lahko predpiše na obnovljivo naročilnico in navodila opredeljena v uvodu te Okrožnice.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan


okrožnica MP 5_2014.pdfokrožnica MP 5_2014.pdf

Priloga:

Sklep o vrstah MP in zdravstvenih stanjih .. za predpis na obnovljivo naročilnico.pdfSklep o vrstah MP in zdravstvenih stanjih .. za predpis na obnovljivo naročilnico.pdf
SEZNAM MP IN ZDR STANJ ZA ON ZA UO 13.5.2014.xlsx
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane