ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev


DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
0072-16/2013-DI/4
27. november 2013


ZADEVA: Okrožnica MP št. 6/2013 - Popravek
Kontrole v sistemu On-line pri izdaji medicinskih pripomočkov


Z Okrožnico MP, št. 6/2013, št. 0072-16/2013-DI/2, z dne 15.10.2013, smo pri izdaji medicinskih pripomočkov v sistemu On-line uvedli nekatere dopolnitve obstoječih in nove kontrole. Vseh postopkov popravil, vzdrževanj in funkcionalih ustreznosti je sorazmerno malo, tako da še ni prišlo do primera, ko bi dobavitelj na naročilnico, izdano po 15.11.2013, v sistem On-line poslal podatek o opravljenem popravilu, vzdrževanju ali funkcionalno ustreznem medicinskem pripomočku. Zato bomo v sistemu On-line kontrole NMTE191, NMTE192 in NMTE193 spremenili v zavrnitvene dne 18.12.2013 in ne 2.12.2013, kot je bilo prvotno predvidno. V zvezi s tem je Okrožnica MP, št. 6/2013, 0072-16/2013-DI/2, z dne 15.10.2013, spremenjena v zadnjem odstavku, da po novem glasi:

»Nove evidenčne kontrole, spremembe vsebine evidenčnih kontrol in spremembe vsebine zavrnitvenih kontrol bodo uvedene 12.11.2013. Spremembe iz evidenčnih v zavrnitvene bodo v informacijskem sistemu Zavoda uveljavljene 2.12.2013, razen kontrol na odobreno vrednost popravila, vzdrževanja in funkcionalno ustreznost, ki bodo uveljavljene 18.12.2013. Dopolnitve kontrol, ki jih bo sistem On-line izvajal pri predpisovanju medicinskih pripomočkov, so razvidne iz dopolnjenega Tehničnega navodila za uporabo on-line zdravstvenega zavarovanja in Okrožnice MP, št. 5/2013, ki je v prilogi.«.

Dopolnitev je podčrtana.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I
Alenka Franko Hren
Področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

V vednost:
Zavarovalnice za PZZ


Podpisana okrožnica:
Okrožnica št. 6- popravek.TIFOkrožnica št. 6- popravek.TIFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane