ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ - drugo
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov Uradni list RS, št. (Ur.l. RS, št. 63/10)
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
Številka: 180-125/2012-DI/4

Datum: 24.8.2012


Zadeva: Stopnje nujnosti in dan, od katerega se mora izvesti zdravstvena storitev


Spoštovani,

na Zavodu za zdravstveno zavarovanje smo od izvajalca zdravstvenih storitev prejeli vprašanje, od katerega dne se mora izvesti zdravstvena storitev, na katero je napotena zavarovana oseba, upoštevajoč stopnjo nujnosti. Ali od dne, ko je bila izdana napotnica, ali od dne, ko stopi zavarovana oseba v kontakt z napotnim izvajalcem, da se naroči na zdravstveno storitev, in kako obravnavati zavarovano osebo, ki ima na napotnici označeno stopnjo nujnosti ˝nujno˝ in pride k napotnemu zdravniku več kot en dan po izdaji napotnice?

Ker se navedena vprašanja nanašajo na Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur.l. RS, št. 63/10, v nadaljevanju: pravilnik), smo za pojasnilo zaprosili Ministrstvo za zdravje, katerega odgovor vam pošiljamo v prilogi.

Kar je bistveno v odgovoru ministrstva in na kar bi želeli opozoriti, je naslednje:

Zdravstveno storitev, na katero je napotena zavarovana oseba, je potrebno izvesti v roku, ki je določen za posamezno stopnjo nujnosti, določeno v pravilniku, in sicer od dneva, ko stopi zavarovana oseba v kontakt z napotnim zdravnikom (izvajalcem), oz. od dneva rezervacije termina za izvedbo predmetne storitve.

Nekoliko drugačna pa je situacija pri stopnji nujnosti ˝nujno˝. Po navedbah ministrstva je bilo to že predmet obravnave na posebni delovni skupini Zdravstvenega sveta v prejšnji sestavi, vendar dokončne odločitve še ni. Kljub temu pa ministrstvo za sedaj ocenjuje, da ni mogoče omejiti veljavnosti napotnice z oznako ˝nujno˝. Tudi v teh primerih mora presoja o nujnosti temeljiti na strokovni oceni, ki bo verjetno ostala nespremenjena tudi v primeru, če se zavarovana oseba sama odloči, da pravice ne bo uveljavila takoj.

Pri tem še dodajamo, da lahko napotni zdravnik po opravljenem pregledu ugotovi drugačno (višjo ali nižjo) stopnjo nujnosti in da v tem primeru velja stopnja nujnosti, ki jo določi ta napotni zdravnik. Ali bo morala za naslednje storitve pri napotnem zdravniku prinesti novo napotnico, pa je odvisno od tega, ali je bila napotnica izdana za enkratno storitev ali za obdobje in če je bila za obdobje, ali bo obdobje do naslednje storitve že preteklo.Priloga:
    - pojasnilo Ministrstva za zdravje, št. 0070-68/2010/, z dne 8.8.2012 Pojasnilo MZ.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane