ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevIZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV, Naša št.: 171-20/2016-DI/3
ki so pooblaščeni za predpisovanje CPAP aparatov,
DOBAVITELJEM, ki zagotavljajo CPAP in BIPAP aparate, in
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS Datum: 31. maj 2016Okrožnica MP št. 2/2016:
Zagotavljanje maske pri uporabnikih medicinskih pripomočkov za podporo dihanju


Dobavitelji, ki izvajajo izposojo medicinskih pripomočkov, so v okviru dnevne izposojnine dolžni zagotavljati tudi popravila in vzdrževanja. Zamenjavo potrošnih materialov pri vzdrževanju zagotavljajo v skladu z navodili proizvajalcev. S pogodbo med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dobavitelji ni posebej določeno, kolikokrat mora dobavitelj izvesti vzdrževanje medicinskega pripomočka, je pa z navodilom za uporabo, ki ga izda proizvajalec, določeno, na koliko časa je treba izvajati vzdrževanja in kaj je treba pri posameznem vzdrževanju izvesti. V primeru, da je za potrošne materiale opredeljena življenjska doba, mora biti ta pri preskrbi zavarovanih oseb v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upoštevana.

Za zagotavljanje varnosti uporabe in nemotenega delovanja dihalnih aparatov (CPAP, BIPAP, ventilator) se v okviru vzdrževanja zagotavlja tudi maske. Klinika Golnik je z analizo ugotovila, da bolniki, ki uporabljajo CPAP ali BIPAP, v 31% navajajo težave z masko, zato v 9% vseh primerov predlaga predčasno zamenjavo maske. Zamenjave maske tako narekujejo:

    • neustrezna izbira maske,
    • spremembe v telesni teži (velikost) in
    • spremembe v anatomiji obraza – edem (oblika).

Ustrezna izbira maske in regulacija vlaženja zraka sta ključna dejavnika, ki vplivata na to, ali bo oseba predpisani CPAP ali BIPAP uporabljala ali ne. Zato mora zdravnik na naročilnici za medicinski pripomoček v opombah zapisati ime in model maske, s katero je bila opravljena titracija, na podlagi tega pa lahko dobavitelj izda enako masko ali ekvivalentno (enakovredno) masko po velikosti, obliki in drugih lastnostih, ki je za zavarovano osebo ustrezna. Če zdravnik ustrezne maske ni našel, naj tudi to zapiše v opombe na naročilnico. Tudi v primeru, da zdravnik za zavarovano osebo ni našel ustrezne maske, je dobavitelj dolžan zagotoviti ustrezno v skladu z navodili proizvajalca. Dobavitelj mora po nekaj dneh uporabe nove maske preveriti njeno ustreznost in preverjanje dokumentirati.

V primeru potrebe po zamenjavi maske mora zdravnik v dokumentaciji navesti razlog za zamenjavo. V primerih, ko pride do spremembe v telesni teži ali anatomiji obraza, je dobavitelj dolžan zagotoviti zamenjavo maske v breme dnevnega najema.

Dobavitelj je zavarovani osebi dolžan izdati ustrezna ustna in pisna navodila za ravnanje z masko. V primeru, da zavarovana oseba na upošteva danih pisnih navodil v zvezi z ravnanjem z masko (fizično poškodovanje ali neustrezna higiena tekom življenjske dobe), nosi strošek zamenjave maske zavarovana oseba sama.

Vse zaplete v zvezi z uporabo maske, kot sicer medicinskih pripomočkov, je treba prijaviti Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke na spletni naslov: https://www.jazmp.si/medicinskipripomocki/vigilanca_medicinskih_pripomockov/porocanje_o_zapletih/ .

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše JanPodpisana okrožnica:

Okrožnica MP-2_2016.pdfOkrožnica MP-2_2016.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane