ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Razpisi
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Objava 19.11.2020

Neoddani timi na dan 19.11.2020.xlsxNeoddani timi na dan 19.11.2020.xlsx


Objava 16.10.2020

Neoddani timi na dan 16.10.2020.xlsxNeoddani timi na dan 16.10.2020.xlsx


Objava 1.9.2020

Neoddani timi na dan 1.9.2020.xlsxNeoddani timi na dan 1.9.2020.xlsx


Objava 19.8.2020

neoddani timi na dan 18.8.2020.xlsxneoddani timi na dan 18.8.2020.xlsxObjava 7.8.2020

Neoddani timi na dan 5.8.2020.xlsxNeoddani timi na dan 5.8.2020.xlsx
_________________________________________________________

Pozdravljeni,

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) bo v dnevnem časopisu Dnevnik v soboto, dne 13. 6. 2020, objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev, ki ga je na 27. redni seji, dne 11. 6. 2020, potrdil Upravni odbor Zavoda. Razpis zajema naslednja področja:

· splošno in dispanzerske dejavnosti,
· zobozdravstvene dejavnosti,
· dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
· specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ,
· specialistično bolnišnične dejavnosti,
· zdraviliško zdravstveno dejavnost,
· lekarniško dejavnost,
· dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov,
· dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev, ki še nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom ali imajo sklenjeno začasno pogodbo, oziroma se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev opredeljena v 24. členu Splošnega dogovora za leto 2020, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Dogovoru ali seznamu Ministrstva za zdravje.
Na razpis se ni potrebno prijaviti izvajalcem zdravstvenih storitev, s katerimi Zavod sklepa pogodbo na podlagi podeljene koncesije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Roki za prijavo na razpis so v skladu s 6. točko Sklepa o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev 2020.

Razpisni obrazci so dosegljivi tudi na sedežu in območnih enotah Zavoda.

A. RAZPIS PROGRAMOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

(glejte 28. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020)
Sklep o razpisu za sklepanje pog za opravljanje programa.pdfB. NAVODILO IN RAZPISNI OBRAZEC

Navodilo 2020.doc Prijava-2020.docPrijava-2020.doc Seznam OE in občin.xlsDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane