ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. .
VSEM
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, Številka: 0072-11/2014-DI/2
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
Datum: 22. april 2014

ZADEVA: Okrožnica MP št. 3/2014 – Evidentiranje in obračunavanje izposojenih MP po Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

V Okrožnici MP št. 2/2014 smo napovedali tudi dopolnitve v sistemu on-line in pri izdatkih zaradi Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju, Pravila OZZ), ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije dne 11. 4. 2014, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, to je 26. 4. 2014.

V zvezi s spremembami pri medicinskih pripomočkih so na spletni strani ZZZS v sredo, 23. 4. 2014 objavljeni naslednji dopolnjeni šifranti:

 • 15.40: Seznam storitev 15.40: Vrste MP (702 650, 702 652),
 • 35: Trajnostne dobe MP in
 • 45: Cenovni standard/ pogodbena cena MP.

  Pri MP s šifro in nazivom 0538 Počivalnik serijsko izdelan je spremenjen režima zagotavljanja iz izdaje v izposojo, v okviru katere se lahko Zavodu obračunava pogodbena cena MP v skladu s predhodno potrjenim predračunom. Za nov MP s šifro in nazivom 0632 Pulzni oksimeter z alarmom se lahko obračuna vrednost do cenovnega standarda. Za navedena pripomočka bo sistem On-line v Izhodnih podatkih branja seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojeni MP vrnil podatek o številu dni izposoje »1«, v naslednjih mesecih pa število »0«, nič. Obračuna se lahko tudi enkratni pavšalni znesek. V zvezi s tem je dopolnjeno:
 • Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o izdanih MP v on-line sistem, objavljeno na spletni strani: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/CB72F8AA7A6FB4A3C12574E20027D16C ,
 • Tehnično navodilo za uporabo On-line sistema zdravstvenega zavarovanja, objavljeno na spletni strani: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/2D0677D06D32F618C1257C92002763DF?OpenDocument
 • Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov - vsebinsko navodilo za izdatke, objavljeno na spletni strani: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/BCD1FD05407A8894C1256B67002B5B9D?OpenDocument
 • Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov, objavljeno na spletni strani: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/D680A6E802C175FFC1257C9F0047174E?OpenDocument

  Drugih posebnosti pri evidentiranju in obračunavanju MP na podlagi navedenih Pravil OZZ ni. Pogodbeni dobavitelji ZZZS, ki imajo namen zagotavljati nove medicinske pripomočke v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, morajo predhodno v skladu s postopkom za sklenitev aneksa, zagotavljanje teh urediti v pogodbi z ZZZS.

  Lepo pozdravljeni.

  Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
  Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
  Vodja – direktorica področja I
  Uršula Jerše Jan

  Podpisana okrožnica:
  okožnica MP 3.PDFokožnica MP 3.PDF
 • Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane