ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
- VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV,
KI IZVAJAJAO OKULISTIČNO DEJAVNOST
- VSEM POGODBENIM DOBAVITELJEM - OPTIKOM

0072-10/2018-DI/1

2. 7. 2018


OKROŽNICA MP št. 1/2018:
Izdaja naročilnic ob predpisu pripomočkov za izboljšanje vida


S strani Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, je bil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) opozorjen, da prihaja pri uveljavljanju pravic do pripomočkov za izboljšanje vida, do kršitev
pri pravici zavarovane osebe do proste izbire pogodbenega dobavitelja – optika. Zato v nadaljevanju ponovno posredujemo stališče ZZZS. ZZZS je na dolžnost o izročitvi naročilnic za medicinske pripomočke
zavarovani osebi, opozoril izvajalce zdravstvenih storitev že z Okrožnico MTP št. 13 z dne 31. marca 2008, št. dopisa: 171-636/2008-DI/2.

Zavarovana oseba, je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičena do določenih vrst očal, leč in dodatkov, ki so opredeljeni v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št
30/03 – prečiščeno besedilo s spremembami). Zdravnik specialist oftalmolog v primeru upravičenosti do posamezne vrste očal, leč in dodatkov, te medicinske pripomočke predpiše na Naročilnico za pripomoček
za izboljšanje vida (v nadaljevanju: Naročilnica).

Na podlagi izdane Naročilnice, ima zavarovana oseba pravico do proste izbire optika, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. To pomeni, da je dolžnost izvajalca zdravstvenih storitev, ki izvaja okulistično
dejavnost, da po predpisu očal, leč ali dodatkov, Naročilnico izroči zavarovani osebi. V primerih, ko izvajalec zdravstvenih storitev zavarovani osebi ne izroči naročilnice (velja za vse vrste naročilnic,
ki se uporabljajo pri predpisovanju medicinskih pripomočkov), gre za omejevanje pri uveljavljanju pravic zavarovanih oseb, kar se glede na določila 44. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 (v
nadaljevanju: Dogovor), šteje za kršitev pogodbene obveznosti. V ugotovljenih primerih navedene kršitve, bo ZZZS v skladu z določili 45. člena Dogovora za vsak primer zaračunal pogodbeno kazen v višini 400
evrov.

Poleg tega še navajamo, da je Komisija za preprečevanje korupcije RS v Načelnem mnenju številka 138 z dne 07.07.2008 sprejela stališče, da ravnanje zdravstvenega osebja, ki zavarovani osebi ne izroči naročilnice (za predpisovanje medicinskih pripomočkov), ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami).


Lepo pozdravljeni,

Pripravil: Področje za odločanje o pravicah in
Drago Perkič, univ.dipl.ekon. za medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
mag. Ana Vodičar


Poslati po elektronski pošti.

V vednost:
- Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
- ZZZS, vsem območnim enotam.


- Dopis.PDFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane