ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM SOCIALNOVARSTVENIM ZAVODOM IN
ZAVODOM ZA USPOSABLJANJE TER Naša št: 0072-7/2016-DI/1
IZVAJALCEM SPLOŠNE AMBULANTE
V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU Datum: 25. maj 2016Okrožnica MP št. 1/2016: Zagotavljanje MP v socialnovarstvenih zavodihZavarovanim osebam so medicinski pripomočki (MP) zagotovljeni v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ).

Določila 65. člena Pravil OZZ opredeljujejo, da so izvajalci zdravstvenih storitev dolžni zagotavljati:

  - pripomočke, ki jih potrebujejo za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
  - pripomočke, ki jih morajo zagotavljati v skladu s 105. in 107. členom Pravil OZZ,
  - določene (naštete) medicinske pripomočke, ki se sicer predpisujejo na naročilnico.
Določila 105. in 107. člena Pravil OZZ socialnovarstvenim zavodom nalagajo obveznost zagotavljanja pripomočkov, ki jih uporabljajo pri izvajanju zdravstvene nege. Tudi Splošni dogovor določa, da so socialnovarstveni zavodi za izvajanje zdravstvene nege dolžni iz svojih materialnih stroškov zagotavljati pripomočke, raztopine in materiale, ki jih določajo Pravila OZZ.

Zaradi enotnega predpisovanja MP je Zavod pripravil seznam vseh MP, ki se sicer lahko predpisujejo na naročilnico, in v seznamu posebej označil, kateri od teh MP se za zavarovano osebo v socialnovarstvenem zavodu:

  - predpisujejo na naročilnico (DA-NAR z ustrezno opombo, ko gre (tudi) za zbirno
  naročilnico) in
  - katere so dolžni v okviru materialnih stroškov zagotavljati socialnovarstveni
  zavodi (MS SVZ).

Seznam ne vključuje drugih MP, ki so jih socialnovarstveni zavodi dolžni zagotavljati za izvajanje zdravstvenih dejavnosti iz svojih materialnih stroškov in se v nobenem primeru ne predpisujejo na naročilnico.

Seznam je v prilogi in se uporablja od 1. 6. 2016 dalje.

Kontaktni osebi za vsebinska vprašanja:
Darja Kušar (darja.kusar@zzzs.si; 01/30-77-436)
Alenka Franko Hren (alenka.franko-hren@zzzs.si; 01/30-77-579).


Lepo pozdravljeni.


Uršula Jerše Jan, univ. dipl. prav. Sladjana Jelisavčić, univ.dipl.ekon.
Vodja-direktorica področja I Vodja – direktorica področja I
Področje za odločanje o pravicah Področje zdravstvene analitike in ekonomike
in za medicinske pripomočkePriloga 1x

Seznam MP-Priloga.pdfSeznam MP-Priloga.pdfPodpisana okrožnica s prilogo:

Okrožnica MP-1_2016.pdfOkrožnica MP-1_2016.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane