ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
SOCIALNIM ZAVODOM in
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
0072-8/2013-DI/1
15. april 2013

ZADEVA: Okrožnica MP št. 3/2013- Kontrole v sistemu On-line
Predpisovanje in izdaja predlog in plenic
Stornacije ob izdaji MP


1. Predpisovanje in izdaja predlog in plenic
Da bi zavarovanim osebam zagotovili enostavnejše uveljavljanje pravice do predlog, hlačnih predlog (plenic) in predlog za enkratno uporabo (v nadaljevanju: plenic in predlog), je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sistemu On-line pooblaščenim zdravnikom omogočil izdajo naročilnice za plenice in predloge do 10 dni pred iztekom obdobja predhodne izdaje (trajnostne dobe). Pooblaščeni zdravnik zavarovano osebo seznani, kdaj izteče obdobje predhodne izdaje pripomočkov in da na dan izteka obdobja lahko prejme novo količino pri dobavitelju. Dobavitelj bo pripomoček lahko izdal in obračunal od datuma izteka obdobja predhodne izdaje (trajnostne dobe) dalje.

Pri predpisu predlog in plenic za enkratno uporabo sistem On-line do vključno 10 dni pred iztekom trajnostne dobe ne bo več vračal niti evidenčne napake:
· NMTE019 Trajnostna doba predhodno prejetega MP še ni potekla.
V informacijskem sistemu Zavoda bo sicer evidentirana napaka:
· NMTI055 Datum izdaje naročilnice za predloge, hlačne predloge (plenice), predlogo za enkratno uporabo. Naročilnico je dovoljeno izdati do 10 dni pred iztekom trajnostne dobe. Ta napaka pa ni podlaga za kakršno koli odškodninsko odgovornost izvajalca.
Pri izdaji predlog in plenic za enkratno uporabo je v sistemu On-line uvedena nova zavrnitvena napaka:
· NMTZ118 Trajnostna doba predhodno prejete količine predlog ali plenic za
enkratno uporabo še ni iztekla.

Dopolnjen režim velja za predpisovanje in izdajo predlog in plenic na individualno naročilnico za medicinski pripomoček in mesečno zbirno naročilnico.

2. Stornacije pri izdaji MP
Dopolnjena je funkcija STORNACIJE zapisa izdanega pripomočka tako, da se v primeru posredovanja stornacije izdaje pripomočka, stornira le en prejem pripomočka ne glede na vrsto naročilnice. Tudi, če je vrsta naročilnice individualna naročilnica z več pripomočki ali mesečna zbirna naročilnica se v primeru posredovanja stornacije pripomočka izvede storno enega zapisa o prejetem MP. Stornacija je dovoljena le, če pripomoček še ni bil obračunan.

V primeru posredovanja stornacije vzdrževanja ali popravila pripomočka se stornira le vzdrževanje ali le popravilo tudi, če sta vzdrževanje in popravilo zapisana na isti naročilnici. Stornacija je dovoljena le, če vzdrževanje ali popravilo še ni bilo obračunano. Temu sledi tudi ukinitev kontrole NMTZ184 in NMTZ185 ter uvedba nove kontrole:
· NMTZ186 Stornacija MP ni dovoljena za prejeme MP pred 01.01.2013.

Dopolnjena bo tudi Okrožnica MP št. 39-Stornacije v On-line in izdatkih, št.0072-36/2012-DI/1, z dne 16.11.2013.

3. Uveljavitev sprememb
Dopolnitve iz točke 1 in 2 bodo uvedene z 22.4.2013. Dopolnitve so v testnem okolju že na razpolago. Dopolnjeno je Tehnično navodilo za uporabo On-line sistema zdravstvenega zavarovanja in Navodilo za zajem in posredovanje podatkov v sistemu on-line za medicinske pripomočke.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu
Vodja oddelka I
Drago Perkič
V vednost:
Zavarovalnice za doplačila.

Podpisana okrožnica:

okrožnica MP 3_2013.tifokrožnica MP 3_2013.tif
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane