ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN Naša številka: 0072-11/2016-DI/1

DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV Datum: 13. junij 2016

ZADEVA: Okrožnica MP št. 3/2016: Dopolnitev kontrol v sistemu on-line in šifranta za medicinske pripomočke


1. V sistemu on line uvajamo pri predpisovanju in izdaji MP nove kontrole. in sicer:

  • pri predpisovanju hlačnih predloge (plenic): zavarovana oseba s težko in zelo težko inkontinenco je poleg dnevnih upravičena tudi do nočnih hlačnih predlog (plenice). Prejme lahko največ eno nočno hlačno predlogo (plenico) na dan. Glede na zdravstvena stanja, v primeru katerih so zavarovane osebe upravičene do hlačnih predlog (plenic), ni predviden predpis samo nočnih hlačnih predlog (plenic). V primeru predpisa samo nočnih hlačnih predlog (plenic) kasnejši predpis in izdaja dodatne količine inkontinenčnih MP do izteka obdobja izdanih nočnih hlačnih predlog (plenic) ni možen (npr. če je danes predpis in izdaja 90 kosov nočnih hlačnih predlog (plenic), predpis in izdaja dodatnih inkontinenčnih MP do izteka 90 dni ni možen). V sistemu on-line zato pri predpisu nočnih hlačnih predlog (plenic) uvajamo novo evidenčno napako NMTE077: »Če se predpiše in izda samo nočne plenice, naknadno ne bo mogoče predpisati in izdati preostale količine MP.«.
  • pri predpisovanju in izdaji medicinskih pripomočkov za slepe iz skupine 15, se zavarovanim osebam na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v celoti (100%) zagotavljajo navedeni medicinski pripomočki v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V posameznih primerih pooblaščeni zdravniki pri predpisu medicinskih pripomočkov za slepe navedenega ne upoštevajo, zato v sistemu on-line uvajamo naslednji novi kontroli:
     1. pri predpisu MP uvajamo novo zavrnitveno napako NMTZ078: »Za to vrsto MP ni pravilno opredeljen razlog obravnave in način doplačila.«,

     2. pri izdaji MP v primerih, ko naročilnico v sistem on-line vnese dobavitelj uvajamo novo zavrnitveno napako NMTZ217: »Za to vrsto MP ni pravilno opredeljen razlog obravnave in način doplačila.«.

2. Dopolnitve šifrantov MP

Sporočamo vam, da smo razširili strukturo podatkov v šifrantu 15.40., to je šifrant vrst medicinskih pripomočkov. Zaradi lažjega pregleda in dostopa do vrst medicinskih pripomočkov smo šifrant v določenih skupinah MP dopolnili s podskupinami (Npr.: skupina 1. Proteze udov, podskupina-prvi nivo I. Proteze za spodnje ude, podskupina-drugi nivo A. Proteze za stopalo).

Navedene dopolnitve kontrol in šifranta za medicinske pripomočke bodo uvedene 16. 6. 2016.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše JanPodpisana okrožnica:

Okrožnica MP-3_2016.pdfOkrožnica MP-3_2016.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane