ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
    Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2003
Na podlagi določil 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na seji dne 17. 2. 2004 in Vlada Republike Slovenije na seji dne 8. 4. 2004 odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:

ANEKS ŠT. 3 K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2003

1. člen

V 14. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2003 se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

''Za financiranje stroškov specializacij za specializante z odločbami o specializaciji, izdanimi po 1. 8. 2003, se v mesecih december 2003, januar 2004, februar 2004 in marec 2004 nameni 233.141.928 SIT. Alokacija sredstev za specializacije je priloga tega aneksa.''
2. člen

Plačilo operacij na odprtem srcu vključuje vse realizirane operacije in sicer v okviru načrtovanih sredstev za operacije na odprtem srcu na nacionalni ravni.
3. člen

Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003 velja od dneva podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže ali sklepa Vlade Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2003 dalje.


Številka: 5102/2003-03
Datum: 8. 4. 2004
Ministrstvo za zdravje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost organizacij za usposabljanje
Priloga Aneksa št. 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2003 - alokacija sredstev za specializacije (od decembra 2003 do marca 2004) Priloga Aneksa št 3.docDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane