ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja Uradni list RS, št. .

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV,
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, Številka: 0072-11/2014-DI/1
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
Datum: 16. 4. 2014

ZADEVA: Okrožnica MP št. 2/2014 – Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Spoštovani!

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju, Pravila OZZ), ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije dne 11. 4. 2014, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, to je 26. 4. 2014, uvajajo tudi določene spremembe na področju medicinskih pripomočkov. Obenem je bil v navedenem Uradnem listu objavljen tudi Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju Sklep o določitvi zdravstvenih stanj), ki bo prav tako začel veljati dne 26. 4. 2014.

O vseh spremembah na področju medicinskih pripomočkov smo vas obvestili z Obvestilom o spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z dne 11. 4. 2014, št. 0072-1/2014-DI/34. V nadaljevanju pa natančneje pojasnjujemo spremembe, povezane z novimi medicinskimi pripomočki, ki se bodo lahko predpisovali na naročilnice in izdajali v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani dobaviteljev, ki bodo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), zagotavljanje teh uredili z aneksom k pogodbi.

I. Novi medicinski pripomočki

Zavarovane osebe bodo lahko z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev Pravil OZZ uveljavljale pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov s šiframi in nazivi:
 • 0303060628 Aparat za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP)
 • 0303060629 Aparat za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP) – zahteven
 • 0303060630 Aparat za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP) – zelo zahteven
 • 0327120631 Električni masator pljuč
 • 0303300632 Pulzni oksimeter z alarmom
 • 0303300633 Senzorji za pulzni oksimeter za večkratno uporabo
 • 0303300634 Senzorji za pulzni oksimeter za lepljenje na kožo do 3. leta starosti
 • 0303211351 Vakuumski zbiralnik za plevralno drenažo
 • 0303271352 Medicinski pripomoček za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula) z masko
 • 0303271353 Dihalni balon (ambu)
 • 0303271354 Medicinski pripomoček za izkašljevanje (flutter)
Zdravstvena stanja, cenovni standardi, šifre in nazivi navedenih pripomočkov so razvidni iz Sklepa o določitvi zdravstvenih stanj, ki je priloga te okrožnice in iz naslednjih sklepov Upravnega odbora ZZZS, ki so prav tako priloga te okrožnice:
 • Sklep o določitvi šifranta vrst medicinskih pripomočkov z dne 13. 3. 2014
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček z dne 16. 10. 2013
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov z dne 16. 10. 2013
 • Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov z dne 13. 3. 2014


II. Pooblastila za predpisovanje novih MP

Zaradi specialnih znanj, ki jih imajo samo določeni zdravniki bolnišnic oziroma klinik, je Upravni odbor ZZZS s posebnim sklepom določil še poimenski seznam pooblaščenih zdravnikov, ki lahko predpisujejo zgoraj navedene nove medicinske pripomočke, razen pripomočkov Senzorji za pulzni oksimeter za večkratno uporabo, Senzorji za pulzni oksimeter za lepljenje na kožo do 3. leta starosti in Vakuumski zbiralnik za plevralno drenažo, ki jih zavarovani osebi predpiše njen osebni zdravnik. Natančen seznam pooblaščenih zdravnikov za posamezne vrste medicinskih pripomočkov je razviden iz sklepa Upravnega odbora ZZZS, ki je priloga te okrožnice, in sicer:
 • Sklepa o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov pri težavah z dihanjem z dne 13. 3. 2014


III. Spremembe v postopku pri upravičenosti do ventilatorja in CPAP

Obenem je Upravni odbor ZZZS iz seznama medicinskih pripomočkov, o upravičenosti katerih z odločbo odloča imenovani zdravnik ZZZS, izločil pripomočka Ventilator – aparat za umetno predihavanje pljuč in Aparat za stalno vzdrževanje pritiska v dihalnih poteh (CPAP) ter tudi za ta dva pripomočka določil poimenski seznam zdravnikov, ki jih lahko predpisujejo. To pomeni, da za ta dva pripomočka na ZZZS ni več potrebno posredovati Predloga imenovanemu zdravniku. Navedene spremembe so razvidne iz sklepa Upravnega odbora ZZZS o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov, ki je naveden pri točki II. te okrožnice in naslednjega sklepa, ki je prav tako priloga te okrožnice:
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi seznama zahtevnejših medicinskih pripomočkov, o upravičenosti katerih z odločbo odloča imenovani zdravnik Zavoda z dne 13. 3. 2014

IV. Zagotavljanje novih MP s strani pogodbenih dobaviteljev

Pogodbeni dobavitelji ZZZS, ki imajo namen zagotavljati navedene medicinske pripomočke v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, morajo predhodno v skladu s postopkom za sklenitev aneksa, zagotavljanje teh urediti v pogodbi z ZZZS.

O spremembah v sistemu on-line in sistemu izdatkov vas bomo obvestili naknadno.

Vse spremembe in dopolnitve, na podlagi Sprememb in dopolnitev Pravil OZZ, so razvidne iz Seznama medicinskih pripomočkov s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi, ki je objavljen na spletni strani ZZZS:

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/DFDC914987E44E2AC1257353003EC73A?OpenDocument

Dopolnjeni šifranti pa bodo objavljeni na spletni strani ZZZS v sredo, 23. 4. 2014.

Lepo pozdravljeni.


Svetovalec področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Tomaž Bregar Horvat medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan


Podpisana okrožnica:
- Dopis.TIF


Priloge:
- Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 25/14)
Priloga 1.TIFPriloga 1.TIF
- Sklep o določitvi šifranta vrst medicinskih pripomočkov z dne 13. 3. 2014
Priloga 2.TIFPriloga 2.TIF
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček z dne 16. 10. 2013
Priloga 3.TIFPriloga 3.TIF
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov z dne 16. 10. 2013
Priloga 4.TIFPriloga 4.TIF
- Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov z dne 13. 3. 2014
Priloga 5.TIFPriloga 5.TIF
- Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov pri težavah z dihanjem z dne 13. 3. 2014 s prilogo
Priloga 6.TIFPriloga 6.TIF
- Sklep o spremembah Sklepa o določitvi seznama zahtevnejših medicinskih pripomočkov, o upravičenosti katerih z odločbo odloča imenovani zdravnik Zavoda z dne 13. 3. 2014
Priloga 7.TIFPriloga 7.TIFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane