ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ - drugo
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

DIREKCIJA ZZZS
Področje za urejanje zavarovanja in mednarodno zavarovanje
Področje zdravstvene analitike in ekonomike

OBMOČNE ENOTE ZZZZS
Oddelki za izvajanje OZZ
Oddelki za plan in analize
Oddelki nadzornih zdravnikov
Številka: 0072-20/2018-DI/1
Datum: 11. 10. 2018


ZADEVA: Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja


v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/18 z dne 28. 9. 2018 so objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pravila), ki bodo začele veljati s 13.10.2018.

V skladu s prehodnimi in končnimi določbami se bodo določbe, ki se nanašajo na:
    • pravico do zobno-protetične rehabilitacije z zobnimi vsadki – začele uporabljati v enem letu po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Pravil (do njihove uveljavitve bo Zavod o zahtevah zavarovanih oseb za tovrstno rehabilitacijo odločal na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil);
    • pravico do povračila potnih stroškov – začele uporabljati v postopkih odločanja za potovanja, ki so bila opravljena od 1. 11. 2018 dalje.

Posebej bi vas opozorili, da ne glede na določbo 261. člena, ki govori o krajevni pristojnosti imenovanih zdravnikov, bodo le-ti še naprej odločali v postopkih glede na sedež osebnega zdravnika zavarovane osebe, ki je podal predlog, kar naj bi bilo urejeno z organizacijskim aktom Zavoda. Če se bodo izvajalci v zvezi s tem obrnili na vas, jim predlagajte, da predloge za odločanje o pravicah iz 81. člena ZZVZZ tudi v bodoče pošiljajo na območne enote (oddelki nadzornih zdravnikov) ZZZS glede na svoj sedež.

V prilogi pošiljamo obvestilo za izvajalce, v katerem so na kratko povzete vsebinske novosti, ki jih prinaša novela Pravil, razen za področje zdravil in živil, zdravljenja v tujini in medicinskih pripomočkov, glede katerih boste posebej obveščeni.

Prosimo, da navedeno obvestilo posredujete izvajalcem na vašem področju.

Celotna obrazložitev novele Pravil po posameznem členu je objavljena na spletni strani ZZZS (obrazložitev vam pripeto pošiljamo, izvajalcem pa bo na voljo na spletni strani ZZZS).


Prav tako vam sporočamo, da je planirana izvedba delavnic, na katerih naj bi vas bolj podrobno seznanili s spremembami Pravil.

S spoštovanjem.

Pripravila: Področje za odločanje o pravicah
Radmila Krunić in za medicinske pripomočke
Vodja - oddelka I mag. Ana Vodičar
Vodja – direktorica področja I


- Dopis.PDFPriloge:

  • Obvestilo za izvajalce

- Dopis (2).PDF
  • Novela Pravil OZZ

POZZ novela_SK 17.09.18_I. Novela.docx
  • Obrazložitev členov

POZZ novela_SK 17.09.18_II. Obrazložitev.docxDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane