ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  tretji odstavek 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 - ZUJF) in 14. točka prvega odstavka 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.)

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 - ZUJF) in 14. točke prvega odstavka 22.
člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 48. seji dne 16. 5. 2013 sprejel

sklep:


Prerazporedijo se sredstva po posameznih namenih v okviru Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013, kot je določeno v Prilogi 1 – "Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja po prerazporeditvi (po ekonomski klasifikaciji)" in Prilogi 2 - "Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja po prerazporeditvi (po interni namenski klasifikaciji)", ki sta sestavni del tega sklepa.Številka: 9001-6/2013-DI/7
Ljubljana, 16. maj 2013
             Predsednica Upravnega odbora
           Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
               Tatjana Čerin
Prilogi:
- Priloga 1 – Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja po prerazporeditvi (po ekonomski klasifikaciji) prerazporeditev FN ZZZS 2013 ekonomska klas.pdfprerazporeditev FN ZZZS 2013 ekonomska klas.pdf
- Priloga 2 - Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja po prerazporeditvi (po interni namenski klasifikaciji) prerazporeditev FN ZZZS 2013 interna klas.pdfprerazporeditev FN ZZZS 2013 interna klas.pdf

Sklep UO; 16.5.2013: sklep prerazporeditev FN 2013.pdfsklep prerazporeditev FN 2013.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane