ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 0072-3/2013-DI/1

21. februar 2013


Okrožnica MP št. 2/2013


Kontrole podatkov in naročilnic zapisanih v on-line pri dobavitelju


Pri kontrolah prejetih obračunskih dokumentov ugotavljamo nedoslednosti, za katere prosimo, da bi jih odpravili, kot navajamo v nadaljevanju.

1. Kontrole na predpisano količino in datum izdaje naročilnice

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, (v nadaljevanju Zavod), izvaja kontrole nad pravilnostjo podatkov iz naročilnic, ki jih v sistem on-line zapiše dobavitelj (naročilnice, ki jih v on-line ni zapisal zdravnik). Pri obračunu pripomočkov se primerja podatke zapisane na naročilnici in podatke zapisane v sistemu on-line. Pri preverjanju podatkov se v primeru, da:
  • podatek o datumu izdaje naročilnice za izdane pripomočke pri zapisu v on-line ni enak datumu izdaje na papirni naročilnici, vrne zavrnitveno napako RMPZ0207,
  • podatek o datumu izdaje naročilnice za vzdrževanja / popravila v on-line ni enak datumu izdaje na papirni naročilnici, vrne zavrnitveno napako RMPZ0405,
  • podatek o količini predpisanih MP zapisanih v on-line sistem ni enak podatku o količini predpisanih MP na naročilnici, vrne zavrnitveno napako RMPZ0209.

Informacijske rešitve pri dobaviteljih v celoti ne sledijo navedenemu, in z namenom da bodo programske hiše lahko zagotovile ustrezne dopolnitve programske opreme, se bodo kontrole izvajale v celoti za vse obračunske dokumente, ki jih bo Zavod prejel od vključno 01.05.2013 dalje. To pomeni, da morajo biti informacijske rešitve na razpolago za vse izdane pripomočke od 1.4.2013. Kontrole so že opisane v veljavnem Tehničnim navodilom za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

2. Naročilnica zapisana v on-line pri zdravniku in dobavitelju

Zavod ugotavlja, da dobavitelji v posameznih primerih v sistem on-line vnašajo naročilnice, ki so pravilno in v celoti zapisane v sistem on-line pri izvajalcih zdravstvenih storitev (zdravniku). S tem po nepotrebnem povzročajo veliko dodatnega dela sebi in službam Zavoda. Dobavitelj sme naročilnico v sistem on-line vnesti tudi če jo je že zapisal zdravnik samo, če:
  • gre za spremembo šifre načina doplačila 2 v 3 ali 3 v 2, ko je to dobavitelju dovoljeno v skladu z okrožnico ZAE 21 /2012,
  • je na naročilnici predpisanih več pripomočkov, kot jih je izvajalec zapisal v on-line (dobavitelj vnese samo tiste, ki jih zdravnik ni zapisal v on-line),
  • je naročilnica uradno popravljena (žig in podpis) s strani zdravnika.
Zavod bo zato vse obračune pripomočkov, če je naročilnico v sistem on-line vnesel zdravnik, in jih je nato v sistem on-line po 1.4.2013 zapisal še dobavitelj, zavračal. Ustrezno bo dopolnjeno Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov Poglavje 15.4. in Tehnično navodilo za pripravo in elektronsko izmenjevanje podatkov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja - direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago PerkičPodpisana okrožnica:

okrožnica MP 2_2013.tifokrožnica MP 2_2013.tifDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane