ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Zbirka podatkov
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K )
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Druge</span>]Druge
  Splošni dogovor; Navodila za izvajalce ob prenovi sistema KZZ z uvajanjem (on-line) dostopa do podatkov ZZ
  Sporazum o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado RS in Vlado Avstralije
  Sporazum med R Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju
  Pravila OZZ

Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov - vsebinsko navodilo


VSEBINSKO NAVODILO v22 17.9.2019 cistopis.docxVSEBINSKO NAVODILO v22 17.9.2019 cistopis.docxVSEBINSKO NAVODILO v22 17.9.2019 s spremembami.docxVSEBINSKO NAVODILO v22 17.9.2019 s spremembami.docxVSEBINSKO NAVODILO v22_17.9.2019-podpis.pdfVSEBINSKO NAVODILO v22_17.9.2019-podpis.pdf

ZGODOVINA SPREMEMB (od 4.3.2010 dalje):

- verzija 21 z dne 15. 1. 2019

VSEBINSKO NAVODILO v21_januar_2019.zipVSEBINSKO NAVODILO v21_januar_2019.zip

- verzija 20 z dne 17. 5. 2018

VSEBINSKO NAVODILO V20 17.5.2018.ZIPVSEBINSKO NAVODILO V20 17.5.2018.ZIP

- verzija 19 z dne 29. 9. 2017

VSEBINSKO NAVODILO v19 29.9.2017.zipVSEBINSKO NAVODILO v19 29.9.2017.zip

- verzija 18 z dne 7. 9. 2017

VSEBINSKO NAVODILO v18 7.9.2017.zipVSEBINSKO NAVODILO v18 7.9.2017.zip

- verzija 17 z dne 10. 4. 2017

VSEBINSKO NAVODILO v17 10.4.2017.zipVSEBINSKO NAVODILO v17 10.4.2017.zip

- verzija 16 z dne 7. 9. 2016

VSEBINSKO NAVODILO v16 7.9.2016.zipVSEBINSKO NAVODILO v16 7.9.2016.zip

- verzija 15 z dne 3. 5. 2016
VSEBINSKO NAVODILO v15 3.5.2016.zipVSEBINSKO NAVODILO v15 3.5.2016.zip

- verzija 14 z dne 6. 10. 2015
VSEBINSKO NAVODILO v14 6.10.2015.zipVSEBINSKO NAVODILO v14 6.10.2015.zip

- verzija 13 z dne 7. 8. 2015
VSEBINSKO NAVODILO v13 7.8.2015.zipVSEBINSKO NAVODILO v13 7.8.2015.zip

- verzija 12 z dne 10. 3. 2015
VSEBINSKO NAVODILO v12 10.3.2015.zipVSEBINSKO NAVODILO v12 10.3.2015.zip

- verzija 11 z dne 23. 12. 2014
VSEBINSKO NAVODILO v11 23.12.2014.zipVSEBINSKO NAVODILO v11 23.12.2014.zip

- verzija 10 z dne 24. 7. 2014
VSEBINSKO NAVODILO v10 24.7.2014.zipVSEBINSKO NAVODILO v10 24.7.2014.zip

- verzija 9 z dne 22. 4. 2014
VSEBINSKO NAVODILO v9 22.04.2014.zipVSEBINSKO NAVODILO v9 22.04.2014.zip

- verzija 8 z dne 27. 1. 2014
VSEBINSKO NAVODILO v8 27012014.zipVSEBINSKO NAVODILO v8 27012014.zip

- verzija 7 z dne 22. 10. 2013
VSEBINSKO NAVODILO v7 22102013.zipVSEBINSKO NAVODILO v7 22102013.zip

- verzija 6 z dne 18. 3. 2013
IZDATKI VSEBINSKO NAVODILO v6 18032013.zipIZDATKI VSEBINSKO NAVODILO v6 18032013.zip

- Spremembe z dne 19. 3. 2013 - zamenjava Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov verzija 5.4 z verzijo 6

IZDATKI VSEBINSKO NAVODILO v5.4 11012013.docx

- Spremembe z dne 4. 2. 2013 - zamenjava Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev z veljavnostjo do 31. 12. 2012 z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov z veljavnostjo od 1. 1. 2013 dalje

1.DEL: Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in metode prenosa finančnih sredstev

- Spremembe z dne 28. 05. 2012 na podlagi Okrožnice ZAE 11/12:

12Spremembe_ 1del_28052012.docx

- Spremembe z dne 15. 2. 2012 na podlagi Okrožnice ZAE 4/12:

11Spremembe_1del_15022012.doc

- Spremembe z dne 20. 1. 2012 na podlagi Okrožnice ZAE 1/12:

10Spremembe_1del_20012012.doc

- Spremembe z dne 19. 12. 2011 na podlagi Okrožnice ZAE 23/11:

9Spremembe_1del_19122011.doc

- Spremembe z dne 9. 11. 2011 na podlagi Okrožnice ZAE 19/11:

8Spremembe_1del_09112011.doc

- Spremembe z dne, 21. 7. 2011:

7Spremembe_1del_21072011.doc

- Spremembe z dne, 01. 06. 2011:

6Spremembe_1del_01062011.doc

- Spremembe z dne, 30.9.2010:

4Spremembe_1del_30092010.doc

- Spremembe z dne, 12.5.2010:

3Spremembe_1del_12052010.doc

- Spremembe z dne, 10.5.2010:

2Spremembe_1del_10052010.doc

- Spremembe z dne, 04.03.2010:

1Spremembe_1del_04032010.doc
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane