ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Razpisi
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Objava 28.1.2020

Neoddani timi na dan 28.1.2020.xlsxNeoddani timi na dan 28.1.2020.xlsx

Objava 23.12.2019

Neoddani timi na dan 23.12.2019.xlsxNeoddani timi na dan 23.12.2019.xlsx


Objava 27.11.2019

Neoddani timi na dan 27.11.2019.xlsxNeoddani timi na dan 27.11.2019.xlsx

Objava 14.11.2019

Neoddani timi na dan 14.11.2019.xlsxNeoddani timi na dan 14.11.2019.xlsx


Objava 16.10.2019

Neoddani timi na dan 16.10.2019.xlsxNeoddani timi na dan 16.10.2019.xlsx


Objava 7.10.2019

Neoddani timi na dan 7.10.2019.xlsxNeoddani timi na dan 7.10.2019.xlsx

Objava 17.9.2019

Neoddani timi na dan 17.9.2019.xlsxNeoddani timi na dan 17.9.2019.xlsx


Objava 8.8.2019:

Neoddani timi na dan 8.8.2019.xlsxNeoddani timi na dan 8.8.2019.xlsx

Objava 19.6.2019

Neoddani timi na dan 17.6.2019.xlsx


Objava 27.5.2019

Neoddani timi na dan 24.5.2019.xlsxNeoddani timi na dan 24.5.2019.xlsx

___________________________________
Pozdravljeni,

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) bo v dnevnem časopisu Dnevnik v soboto, dne 20. 4. 2019, objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev, ki ga je na 18. redni seji, dne 17. 4. 2019, potrdil Upravni odbor Zavoda. Razpis zajema naslednja področja:

· splošno in dispanzersko dejavnost, vključno s programom iz prve in druge točke 6. odstavka 24. člena Dogovora,
· zobozdravstveno dejavnost,
· dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
· specialistično ambulantno dejavnost in dejavnost dializ,
· specialistično bolnišnično dejavnost,
· zdraviliško zdravstveno dejavnost,
· lekarniško dejavnost,
· dejavnost zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ali gospodarske družbe,
· dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe in še nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom ali imajo sklenjeno začasno pogodbo, oziroma se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev opredeljena v 24. členu Dogovora, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Dogovoru ali seznamu Ministrstva za zdravje.

Roki za prijavo na razpis so v skladu z 7. točko Sklepa o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev 2019.

Razpisni obrazci so dosegljivi tudi na sedežu in območnih enotah Zavoda,

A. RAZPIS PROGRAMOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

(glejte 28. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019)


Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev 2019.pdf
B. RAZPISNI OBRAZCI

Navodilo 2019.doc Seznam OE in občin.xls


1a) PRIJAVNICE. za izvajalce primarne in specialistične ambulantne dejavnosti

PRIJ-ZAS 2019.doc ali PRIJ-d.o.o._zavod 2019.doc


1b) OBRAZCI (izbira):

- splošna ambulanta, dispanzer za otroke in mladino, dispanzer za ženske

OBR splošna dejavnost 2019.doc


- zobozdravstvena dejavnost

OBR-ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 2019.doc


- dejavnost - nega na domu, patronaža, fizioterapija, delovna terapija, nenujni reševalni prevozi,..

OBR-RAZNO 2019.doc


- dializna dejavnost

OBR-DIALIZNA DEJAVNOST 2019.doc


- specialistično ambulantna dejavnost - specialistično ambulntna dejavnost
(javni zavodi) (zasebniki)

OBR-SPECIALISTI-javni 2019.doc OBR-SPECIALISTI-zasebniki 2019.doc


2a) PRIJAVNA OBRAZCA ZA SOCIALNOVARSTVENE ZAVODE (SVZ)

PRIJ-SVZ 2019.doc OBR-SVZ 2019.doc


2b) PRIJAVNA OBRAZCA ZA ZAVODE ZA USPOSABLJANJE IN POSEBNE SOCIALNE ZAVODE (PSZ)

PRIJ-PSZ 2019.doc OBR-PSZ 2019.doc


2c) PRIJAVNI OBRAZEC ZA BOLNIŠNIČNO DEJAVNOST

OBR-BOL 2019.doc


2d) PRIJAVNA OBRAZCA ZA ZDRAVILIŠKO DEJAVNOST

PRIJ-ZDRAVILIŠČA 2019.doc OBR-ZDRAVILIŠČA 2019.doc


2e) PRIJAVNA OBRAZCA ZA LEKARNIŠKO DEJAVNOST

PRIJ-LEKARNA 2019.doc OBR-LEKARNA 2019.docDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane