ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 16.10.2013
Začetek uporabe: 26.04.2014

Podlage za objavo in posodobitev
Sklep o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/14, v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve Pravil OZZ) so spremenile prvi odstavek 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu s spremembami in dopolnitvami Pravil OZZ namreč medicinske pripomočke in natančnejšo opredelitev zdravstvenih stanj, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka, v bodoče s splošnim aktom določi Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) in ne več Upravni odbor Zavoda. V skladu z drugim odstavkom 120. člena prehodne določbe sprememb in dopolnitev Pravil OZZ pa se do določitve medicinskih pripomočkov in zdravstvenih stanj s strani Skupščine Zavoda uporabljajo medicinski pripomočki in zdravstvena stanja, določeni s strani Upravnega odbora Zavoda.

Skupščina Zavoda tako s Sklepom o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov določi medicinske pripomočke in zdravstvena stanja v primerih, ko gre za nove medicinske pripomočke oziroma ko gre za spremembo zdravstvenih stanj pri medicinskih pripomočkih, ki so že pravica. Za medicinske pripomočke, ki so že pravica in pri katerih ne gre za spremembo zdravstvenih stanj pa se še vedno uporablja Sklep o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, ki ga je sprejel Upravni odbor Zavoda.


Sklep o določitvi nazivov in šifer MP in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni MP - UO 16. 10. 2013

UO 16.10.2013, Sklep o določitvi nazivov, šifer, MK.pdf
_______________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA:

2012
UO 8.11.2012, Sklep - naziv,šifre,MK.tif

2011
UO 19.5.2011. Sklep - naziv, šifre, MK.tif
UO 30.11.2011, Sklep - naziv, šifre, MK.tif

2010
UO 16.6.2010, Sklep - naziv, šifre, MK.tif


2009
UO 18.2.2009, Sklep - naziv, šifre, MK..tif
UO 15.7.2009, Sklep - naziv,šifre, MK.tif
UO 3.12.2009, Sklep - naziv, šifre, MK.tif
UO 3.12.2009, Popravek Sklepa MK - naziv.tif


2008
UO 24.4.08, Sklep - naziv, šifre, MK.tif
UO 4.11.08, Sklep - naziv, šifre, MK.tif

2007
UO 20.6.2007, Spremembe Sklepa - nazivi, šifre, MK.tif

2006
UO 28.3.2006, Spremembe Sklepa- šifre, nazivi, MK.tif
UO 28.6.2006, Spremembe Sklepa - nazivi, šifre,MK.tif
UO 15.11.2006, Spremembe Sklepa - nazivi, šifrem MK.tif

2005
UO 18.5.2005, SKLEP- nazivi, šifre, MK.tif
UO 18.5.2005 Priloga 1, Šifrant MP.TIF
UO 18.5.2005, Priloga 2, MK.TIF
UO 20.6.2005 Sklep - naziv, šifre, MK.tif
UO 21.7.2005, Sklep - naziv, šifre, MK.tif
UO 8.8.2005 Sprememba Sklepa - nazivi, šifre, MK.tif
UO 23.11.2005, Sprememba Sklepa-nazivi, šifre,MK.tif
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane