ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevIZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN

DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV Števila: 0072-29/2016-DI/1

Datum: 13. december 2016

ZADEVA: Okrožnica MP št. 6/2016: Spremembe in dopolnitve kontrol v sistemu on-line - plenice

Zavod v primerih spremembe zdravstvenega stanja, to je spremembe stopnje inkontinence, omogoča predčasen predpis in prejem MP za drugo stopnjo inkontinence. V sistemu on line uvajajo spremembe obstoječih kontrol in nove kontrole pri predpisovanju in izdaji predlog, hlačnih predlog (plenic) ter posteljnih podlog. To je:

  • v primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki zahteva drugačno oskrbo z MP za inkontinenco, je omogočen predčasen predpis in prejem MP za drugo stopnjo inkontinence glede na predhodno prejete MP, zato so spremenjene nekatere obstoječe kontrole in uvedene nove,
  • različne vrste MP se lahko predpisuje samo znotraj iste stopnje inkontinence,
  • predpis in izdaja posteljne podloge se dovoli ob predhodnem predpisu hlačnih predlog (plenic) in predlog. Za posteljne podloge se vedno vrne tekoči datum možnega prejema,

Nespremenjeno ostaja:
  • zavarovana oseba ima pravico do največ 90 kosov predlog, hlačnih predlog (plenic) in posteljnih podlog na mesec. Znotraj 90 kosov se na mesec lahko predpiše in izda največ 30 kosov nočnih plenic,
  • za opredelitev stopnje inkontinence se še naprej uporablja opredelitev, ki so jo dne 26. julija 2005 sprejeli predstavniki urološke, ginekološke in osnovne zdravstvene dejavnosti in je v prilogi te okrožnice,
  • druga pravila predpisovanja teh MP na naročilnico, obnovljivo naročilnico ali mesečno zbirno naročilnico ostajajo nespremenjena,
  • do predlog, hlačnih predlog (plenic) in posteljnih podlog so upravičene zavarovane osebe, ki imajo inkontinenco.

Zaradi sprememb in uvedbe novih kontrol v sistemu on-line dopolnitve programskih rešitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev ali dobaviteljih MP niso potrebne.

1. Predpisovanje MP

Pri predpisovanju predlog, hlačnih predlog (plenic) in posteljnih podlog se uvede in izvaja naslednje nove kontrole:


  1.1 Za MP za isto stopnjo inkontinence glede na predhodni prejem, se v primeru, ko je do izteka obdobja predhodno prejetih MP:
   • manj kot 10 dni, vrne napako NMTE079 »Predpisali ste plenice, predloge, podloge do 10 dni pred iztekom obdobja predhodno prejetih.« in opozorilo »Opozorite osebo na datum »Pripomoček/ke se lahko izda od ___dalje.««. Sistem on-line vrne datuma možnega prejema glede na iztek obdobja predhodno prejetih MP,
   • več kot 10 dni, vrne napako NMTZ080 »Do izteka obdobja predhodno prejetih plenic, predlog, podlog je več kot 10 dni.« in opozorilo »Predpis MP ni dovoljen.« Sistem on-line ne vrne datuma možnega prejema.
   1.1. za MP za drugo stopnjo inkontinence glede na predhodni prejem, ker je pri zavarovani osebi prišlo do spremembe zdravstvenega stanja in upravičenosti do nove količine MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema, se v primeru, ko je do izteka obdobja predhodno prejetih MP:
    • manj kot 10 dni, vrne napako NMTE081 »Do izteka obdobja predhodno prejetih drugih vrst plenic, predlog, podlog je do 10 dni.« in opozorilo: »Preverite upravičenost: zdravstveno stanje, že prejete in predpisane plenice, predloge, podloge.«. Sistem on-line vrne tekoči datum možnega prejema, ne glede na iztek obdobja predhodno prejetih MP,
    • več kot 10 dni, vrne napako NMTE082 »Do izteka obdobja predhodno prejetih drugih vrst plenic, predlog, podlog je več ko 10 dni.« in opozorilo: »Preverite upravičenost: zdravstveno stanje, že prejete in predpisane plenice, predloge, podloge.« Sistem on-line vrne tekoči datum možnega prejema, ne glede na iztek obdobja predhodno prejetih MP.
   1.2. vezane na stanje ob predpis in ne na obdobje prejema predhodne količine:
    • pri predpisu niso dovoljene kombinacije vrst predlog in hlačnih predlog (plenic), ki so namenjene različnim stopnjam inkontinence, vrne se napako NMTZ083 »Pri predpisu predlog in hlačnih predlog (plenic) so kombinacije MP dovoljene le znotraj iste stopnje.« in opozorilo »Predpisujete MP za različne stopnje (srednja, težka, zelo težka) inkontinence, ki niso dovoljene.«,
    • izdaja obnovljive naročilnice ni dovoljena, če gre za predpis nove količine MP pred iztekom obdobja predhodno prejetih MP, vrne se napako NMTZ084 »Pri spremembi zdravstvenega stanja predpis MP na obnovljivo naročilnico ni dovoljen.« in opozorilo » Preverite upravičenost: zdravstveno stanje, že prejete in predpisane MP in izdajte enkratno naročilnico.«,
    • pri vseh predpisih posteljnih podlog javimo evidenčno napako NMTE085 »Preverite upravičenost posteljnih podlog glede na pravico do hlačnih predlog (plenic).« in opozorilo »Izdaja posteljnih podlog bo omogočena, če oseba istočasno prejme predloge, hlačne predloge (plenice).«,
    • preverjamo ali je zavarovani osebi v zadnjih 30 dneh izdana naročilnica za predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne podloge, če jih ni prevzela, javimo napako NMTZ086 »Oseba ima odprto naročilnico za predloge, plenice, podloge.« in opozorilo »Pri spremembi zdravstvenega stanja lahko naročilnico stornirate, obnovljivo pa prekinete.«.

Pri predpisovanju predlog, hlačnih predlog (plenic) in posteljnih podlog se več ne izvajajo naslednje kontrole:

  • NMTE067 Opozorite osebo na datum, »Pripomočke se lahko izda od dne dalje.«.,
  • NMTE069 V primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb pri oseb, lahko podate predlog imenovanemu zdravniku za predhodno odobritev, in
  • NMTZ056 Zavarovana oseba naj prevzame z drugo naročilnico predpisan istovrstni MP.

2. Izdaja MP pri dobavitelju
  2.1 Nove kontrole pri izdaji MP se izvaja ko naročilnico v sistem on-line zapisuje dobavitelj oz. je ni zapisal zdravnik. To so:
   • če je več kot 10 dni do izteka obdobja predhodno prejetih MP za isto stopnjo inkontinence, glede na datum izdaje naročilnice, se vrne napako NMTZ218 »Obdobje prejema predhodno prejetih predlog, plenic, podlog ni izteklo,« in opozorilo »Izdaja MP na to naročilnico ni dovoljena.«,
   • če je manj kot 10 dni do izteka obdobja predhodno prejetih MP za isto stopnjo inkontinence, glede na datum izdaje naročilnice, se vrne napako NMTZ219 »Obdobje prejema predhodno prejetih predlog, plenic, podlog ni izteklo.« in opozorilo »Izdaja MP na to naročilnico bo dovoljena znotraj 10 dni.«,
   • preverjamo predpisano kombinacijo vrst predlog in hlačnih predlog (plenic), če so te namenjene različnim stopnjam inkontinence, se vrne napako NMTZ221 »Pri predpisu predlog in hlačnih predlog (plenic) so kombinacije MP dovoljene le znotraj iste stopnje.« in opozorilo »Predpis MP za različne stopnje (srednja, težka, zelo težka) inkontinence ni dovoljen.«,
   • preverjamo, da so predloge, hlačne predloge (plenice) in posteljne podloge predpisane s strani zdravnika na isti dan tudi izdane skupaj, torej z istim datumom prejema. Sistem on-line vrne napako NMTZ222 »Oseba mora vse plenice, predloge, podloge, predpisane na določen dan, prejeti v enem dnevu (skupaj).« in opozorilo »Predpisane plenice, predloge, podloge morajo biti izdane v enem dnevu. Uskladite datume prejema.«.
  2.2. Posebna kontrola pri izdaji posteljne podloge:
   • preverja, če je zavarovana oseba na isti dan že prejela predloge ali hlačne predloge (plenice), sicer javi napako NMTZ220 »Izdaja posteljnih podlog brez prejema predlog ali hlačnih predlog (plenic) ni dovoljena.« in opozorilo »Najprej zapišite izdajo predlog ali hlačnih predlog (plenic) ali izdajo posteljnih podlog zavrnite.«.

  2.3. Za predloge, hlačne predloge (plenic) in posteljne podloge se kontrola NMTZ207- na datum možnega prejema izvaja še naprej.

3. Uvedba sprememb

Navedene dopolnitve kontrol za medicinske pripomočke bodo uvedene, dne 10. januarja 2017, ko bo uveljavljeno tudi dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja.

Lepo pozdravljeni.


Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

Priloga 1x
- Dopis.PDF


Podpisana okrožnica s prilogo:

Okrožnica MP-6_2016.pdfOkrožnica MP-6_2016.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane