ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
Številka: 0072-28/2018-DI/1

Datum: 18. 10. 2018

OKROŽNICA MP št. 4/2018: Pooblaščeni zdravniki za predpisovanje medicinskih pripomočkov

    1. Uvodna pojasnila

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je na seji dne 17. 9. 2018 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: novela POZZ) in Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: Sklep ZS) . Novela POZZ in Sklep ZS sta bila objavljena v Uradnem listu RS dne 28. 9. 2018, v veljavo pa sta stopila z dnem 13. 10. 2018.
    2. Spremembe seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov

Novela POZZ in Sklep ZS prinašata na področju pooblastil zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov nekatere novosti, ki vam jih pojasnjujemo v nadaljevanju:
  A. Do sedaj je pooblaščene zdravnike za predpisovanje posameznih vrst medicinskih pripomočkov določil Upravni odbor Zavoda, z novelo POZZ pa je po novem določeno, da pooblaščene zdravnike sedaj določa generalni direktor Zavoda.
  B. V novem seznamu pooblaščenih zdravnikov ni bistvenih sprememb, razen tistih, ki so posledica predlogov za uvrstitev oziroma črtanje posameznih zdravnikov s seznama pooblaščenih zdravnikov in tistih, ki so posledica novele POZZ ter Sklepa ZS.
  C. Novela POZZ je med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja uvrstila nove medicinske pripomočke: Vakuumsko opornico za stopalo, Sprejemnik rezultatov kontinuiranega merjenja glukoze, Medicinski pripomoček za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula) z ustnikom in Protezo za stopalo iz silikona. Zato je bilo potrebno za te medicinske pripomočke določiti pooblaščene zdravnike za predpisovanje.
  D. Za medicinski pripomoček s šifro 1354 z nazivom Medicinski pripomoček za izkašljevanje z oscilirajočo PEEP valvulo so širše določena zdravstvena stanja za upravičenost, zato jih bodo upoštevaje zdravstveno stanje lahko predpisovali vsi napotni zdravniki pulmologi. Navedeno pomeni, da je bilo potrebno ta medicinski pripomoček črtati s seznama pooblaščenih zdravnikov.
  E. Novela POZZ je združila inzulinske črpalke za otroke do 18. leta starosti in inzulinske črpalke nad 18. letom starosti, tako da je po novem pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zgolj inzulinska črpalka. V tem primeru je bilo zato potrebno združiti tudi seznam pooblaščenih zdravnikov.
  F. Sklep ZS je med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prav tako uvrstil nov medicinski pripomoček, in sicer Protezo za stopalo iz silikona. Tudi za ta medicinski pripomoček je bilo potrebno določiti pooblaščene zdravnike za predpisovanje.
    3. Začetek uporabe novega seznama pooblaščenih zdravnikov in dostopnost

Dopolnjen in spremenjen seznam pooblaščenih zdravnikov je stopil v veljavo in se začel uporabljati 13. 10. 2018, dostopen pa je na spletni strani Zavoda:

http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/E8C27AD99A9C6F8CC1258329002D724B?OpenDocument

Lep pozdrav.

Pripravil:
Tomaž Bregar Horvat mag. Ana Vodičar
vodja – direktorica področja
za odločanje pravicah
in za medicinske pripomočke


Podpisana okrožnica:
Okrožnica MP 4_2018.PDFOkrožnica MP 4_2018.PDF

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane