ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.04.2005
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005
Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2005) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na seji dne 7.9.2005 in Vlada Republike Slovenije na 54. redni seji dne 22.12.2005 določila besedilo:

Aneks št. 2
k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005

1. člen

V 5. členu se v drugem odstavku črtata prvi in drugi stavek.
2. člen

V petem odstavku 26. člena se dodajo nove 45. do 47. točka, ki se glasijo:

letni znesek od 1.4.2005

''45. zdravljenje z zdravilom Remicade 67.500.000 50.625.000

(od tega Klinični center Ljubljana 50.000.000 tolarjev, Splošna bolnišnica Maribor 17.500.000 tolarjev)

46. dodatna sredstva za nujne širitve programov za Onkološki inštitut Ljubljana (razlika 25. člen Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2005):

- preiskave s pomočjo vakumske stereotaktične biopsije - 500 bolnic

14.608.179 14.608.179

- uvedba stereotaktičnega in intenzitetno modularnega obsevanja na novem linearnem pospeševalniku - 398 bolnikov
             5.789.173 5.789.173

- uvedba PDR in HDR brahiterapije in frakcioniranega obsevanja v brahiterapiji
             4.459.525 3.344.644

47. dodatna sredstva za delo na več lokacijah Onkološkega inštituta Ljubljana
             147.719.394 147.719.394''
3. člen

Ta aneks velja od podpisa vseh partnerjev oziroma odločitve arbitraže ali sklepa Vlade Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2005.


Datum: 22.12.2005 Ministrstvo za zdravje
Štev.: 5102-1/2005-A2 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije
Lekarniška zbornica Slovenije
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost organizacij za usposabljanjeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane