ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Strateški razvojni program
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
KAZALO


1. PREDGOVOR 5

2. METODOLOGIJA – STRATEŠKI MANAGEMENT 7
2.1. Proces strateškega planiranja 8
2.2. Uresničevanje Razvojnega programa in nadzor 10

UVOD.pdf

3. POSLANSTVO 12

4. VREDNOTE IN ORGANIZACIJSKA KULTURA 13
4.1. Vrednote zdravstvenega zavarovanja 13
4.2 Vrednote in organizacijska kultura Zavoda 14

POSLANSTVO,VREDNOTE.pdf

5. ANALIZA STANJA 15
5.1. Sistemska vprašanja in izzivi okolja 15
5.1.1. Narodnogospodarska realnost in izzivi okolja 15
5.1.2. Zdravstveno varstvo, zdravstvene dejavnosti, zdravstveno stanje 18
     5.1.3. Uresničevanje Strateškega Razvojnega programa zdravstvenega
     zavarovanja R Slovenije 21
5.2. Zagotavljanje virov sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje 22
5.2.1. Viri financiranja 22
5.2.2. Izdatki 23
5.2.3. Likvidnost 26
5.2.4. Plačilni promet in finančna samostojnost 27
5.3. Urejanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 27
5.3.1. Pravice do zdravstvenih storitev 27
5.3.2. Pravice do denarnih dajatev 31
5.3.3. Sistem doplačil in dosegljivost pravic 32
5.3.4. Urejanje pravic 33
5.4. Urejanje odnosov z izvajalci zdravstvenih storitev 35
5.4.1. Javna zdravstvena služba 35
     5.4.2. Preskrbljenost z zmogljivostmi in dostopnost zdravstvenih storitev
     prebivalstvu 36
5.4.3 Partnerski in pogodbeni odnosi 39
5.4.4. Sistemi plačevanja zdravstvenih storitev 41
5.5. Služba Zavoda in njen razvoj 43
5.5.1. Sistem kartice zdravstvenega zavarovanja 43
5.5.2. Organizacija in kadri 44
5.5.3. Pravna funkcija 47
5.5.4. Informiranje in odnosi z javnostmi 48
5.5.5. Informatika 48
5.5.6. Zunanje in notranja revizija 50
5.6. Zaključna ocena sistema zdravstvenega varstva 51

ANALIZA STANJA.pdf

6. VIZIJA 54

7. STRATEŠKI CILJI IN GLOBALNE STRATEGIJE ZAVODA 55
7.1 Odnos do strank in družbenega okolja 55
7.1.1. Zavarovanci 55
7.1.2. Izvajalci zdravstvenih storitev 57
7.1.3. Državni zbor, Vlada, ministrstva 58
7.1.4. Izvajalci prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj 58
7.1.5. Zbornice, zdravniško društvo ter druga združenja in skupnosti 59
7.2. Financiranje 59
7.3. Notranji poslovni procesi 60
7.4. Učenje in rast 61

VIZIJA,STRATEŠKI CILJI.pdf

8. CILJI, STRATEGIJE IN PROJEKTI PODROČIJH IN FUNKCIJ ZAVODA 63
8.1. Področje za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 63
8.2. Področje zdravstvene analitike in ekonomike 67
8.3. Področje za finance in računovodstvo 71
8.3.1. Področje financ 71
8.3.2. Področje računovodstva 72
8.4. Področje za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja 74
8.5. Organizacijska in kadrovska funkcija 76
8.5.1. Organizacijska funkcija 76
8.5.2. Kadrovska funkcija 77
8.6. Pravna funkcija 80
8.7. Funkcija informiranja 81
8.8. Informatika 83
8.9. Notranje nadzorna funkcija 86

CILJI,STRATEGIJE,PROJEKTI.pdf

9. STRATEŠKI PROJEKTNI PLAN 87
9.1. Eksterni projekti 87
9.2. Interni projekti 88

STRATEŠKI PROJEKTNI PLAN.pdf

10. ZAKLJUČEK 90

11. LITERATURA IN VIRI 91
ZAKLJUČEK,LITERATURA,VIRI.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane