ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice ZAE za obračun
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Okrožnica ZAE 51/16: Kontrola količine storitve in maksimalnega dovoljenega števila storitev na obravnavo

DOPOLNITEV 6.11.2018

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI DERMATOLOGIJE, VSEM IZVAJALCEM ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA, VSEM IZVAJALCEM ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN URI SOČA

OKR ZAE 51-16_dopolnitev 6.11.2018OKR ZAE 51-16_dopolnitev 6.11.2018OKR ZAE 51-16_dopolnitev 6.11.2018.docOKR ZAE 51-16_dopolnitev 6.11.2018.docPriloga2_Seznam storitev_dopolnitev_6.11.2018.xls


DOPOLNITEV 29.8.2018 - tretji sklop

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev 29.8.2018.pdfOKR ZAE 51-16_dopolnitev 29.8.2018.pdfOKR ZAE 51-16_dopolnitev 29.8.2018.docOKR ZAE 51-16_dopolnitev 29.8.2018.docPriloga3_Seznam storitev_dne 29.8.2018.xlsPriloga3_Seznam storitev_dne 29.8.2018.xls

DOPOLNITEV 21.8.2018

Dopolnitev okrožnice je namenjena Rogaški - zdravstvo d.o.o.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev 21.8.2018OKR ZAE 51-16_dopolnitev 21.8.2018OKR ZAE 51-16_dopolnitev 21.8.2018.docOKR ZAE 51-16_dopolnitev 21.8.2018.docPriloga1_Seznam storitev_dopolnitev_21.8.2018.xlsxPriloga1_Seznam storitev_dopolnitev_21.8.2018.xlsx


DOPOLNITEV 26.7.2018

Dopolnitev okrožnice z dne 26.07.18 je namenjena Rogaški - zdravstvo d.o.o.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev 26.7.2018.docOKR ZAE 51-16_dopolnitev 26.7.2018.docOKR ZAE 51-16_dopolnitev 26.7.2018OKR ZAE 51-16_dopolnitev 26.7.2018Priloga1_Seznam storitev_dopolnitev_26.7.2018.xlsxPriloga1_Seznam storitev_dopolnitev_26.7.2018.xlsx

DOPOLNITEV 22.6.2018

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

OKR ZAE 51-16_dopolnitev 22.6.2018OKR ZAE 51-16_dopolnitev 22.6.2018.docPriloga2_Seznam storitev_dopolnitev_22.6.2018.xlsx

DOPOLNITEV 4. 6. 2018

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ONKOLOGIJE, ABDOMINALNE KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE, INFEKTOLOGIJE, INTERNISTIKE, KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE, KARDIOVASKULARNE KIRURGIJE, MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE, PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE IN ESTETSKE KIRURGIJE, PULMOLOGIJE, SPLOŠNE KIRURGIJE, TORAKALNE KIRURGIJE, TRAVMATOLOGIJE, URGENTNE AMBULANTE INTERNISTIKE, KIRURGIJE IN INFEKTOLOGIJE, UC – ENOTE ZA BOLEZNI IN ENOTE ZA POŠKODBE IN MOBILNIM PALIATIVNIM TIMOM.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_4.6.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_4.6.2018.zip


DOPOLNITEV 15. 5. 2018

Okrožnica je namenjena UKC LJUBLJANA - CENTRU ZA REHABILITACIJO SLEPIH IN SLABOVIDNIH.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_15.5.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_15.5.2018.zip


DOPOLNITEV 24. 4. 2018

Okrožnica je namenjena CENTRU ZA REHABILITACIJO SLEPIH IN SLABOVIDNIH.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_24.4.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_24.4.2018.zip


DOPOLNITEV 16. 4. 2018

VI-DA STUDIO
Prilogo 1 te okrožnice s 1. 1. 2018 spreminjamo tako, da je maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri 94403-02 »Korekcija opornic« 3.

VSEM DISPANZERJEM ZA ŽENSKE TER IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI GINEKOLOGIJE, PORODNIŠTVA, OBRAVNAVE BOLEZNI DOJK, IZVAJANJE MAMOGRAFIJE, IZVAJANJE ULTRAZVOKA
Prilogo 1 te okrožnice s 1. 1. 2018 spreminjamo tako, da je maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri Q0035 »Citološke preiskave punktata dojke« 4.

VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI DERMATOLOGIJE
Ker se storitev 86211 »Selektivna UV fototerapija (SUP)« obračuna po seansah, ne pa po številu obsevanih polj, prilogo 2 te okrožnice s 1. 7. 2018 spreminjamo tako, da je oznaka količine ter maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri storitvi 86211 1. Hkrati pri storitvi 86212 »Fotokemoterapija (PUVA)« spreminjamo maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo na 2.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_16.4.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_16.4.2018.zip


DOPOLNITEV 16. 3. 2018 - PREKLIC DOPOLNITVE 25. 9. 2017

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI OFTALMOLOGIJE.

S to dopolnitvijo preklicujemo dopolnitev okrožnice, ki smo jo objavili 25. 9. 2017, in sicer preklicujemo, da se lahko s 1. 1. 2018 storitvi E0304 »Zdravlj. makularnega edema brez zdravila« in E0420 »Zdrav. makul. edema z anti VEGF zdravili« obračunata dvakrat na obravnavo.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_16.3.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_16.3.2018.zip


DOPOLNITEV 9. 3. 2018 – drugi sklop

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI in VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ONKOLOGIJE, GASTROENTEROLOGIJE, GINEKOLOGIJE, OBRAVNAVE BOLEZNI DOJK, ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI, INFEKTOLOGIJE, INTERNISTIKE, ORTOPEDIJE, PULMOLOGIJE, IZVAJANJE MAMOGRAFIJE, IZVAJANJE ULTRAZVOKA - UZ, REVMATOLOGIJE, SPLOŠNE KIRURGIJE, UROLOGIJE, TIREOLOGIJE, NUKLEARNE MEDICINE, URGENTNE AMBULANTE INTERNISTIKE IN KIRURGIJE, UC – ENOTE ZA BOLEZNI IN ENOTE ZA POŠKODBE.

Prilogo 2 te okrožnice s 1. 1. 2018 spreminjamo tako, da je maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri Q0203 »Fiksni zobnoprotetični nadomestek s podstandardno kovino v zobozdravstvu« 28, pri storitvi 36180 »Diagnostična ali terapevtska punkcija organa z ultrazvočno tehnologijo« pa 4, pri storitvi 35334 »Perfuzijska scintigrafija miokarda« pa spreminjamo oznako količine ter maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo na 2.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_9.3.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_9.3.2018.zip


DOPOLNITEV 5. 2. 2018 – drugi sklop

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ONKOLOGIJE, ABDOMINALNE KIRURGIJE, PROTIBOLEČINSKE AMBULANTE, FIZIATRIJE, GASTROENTEROLOGIJE, GINEKOLOGIJE, OBRAVNAVE BOLEZNI DOJK, HEMATOLOGIJE, INTERNISTIKE, KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE, KARDIOVASKULARNE KIRURGIJE, MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE, ORTOPEDIJE, OTORINOLARINGOLOGIJE, PEDIATRIJE, PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE IN ESTETSKE KIRURGIJE, PULMOLOGIJE, REVMATOLOGIJE, SPLOŠNE KIRURGIJE, TORAKALNE KIRURGIJE, TRAVMATOLOGIJE, UROLOGIJE, PROGRAMA MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA, URGENTNE AMBULANTE INTERNISTIKE IN KIRURGIJE, UC – ENOTE ZA BOLEZNI IN ENOTE ZA POŠKODBE.

Storitev 81691 »Druge izpraznitvene punkcije**« se lahko obračuna večkrat na obravnavo, zato Prilogo 2 te okrožnice s 1. 1. 2018 spreminjamo tako, da oznako količine pri storitvi 81691 spreminjamo na 2, kar pomeni, da se lahko obračuna več kot ena storitev, maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pa spreminjamo na 5.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_5.2.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_5.2.2018.zip


DOPOLNITEV 31. 1. 2018 – drugi sklop

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI KLINIČNE GENETIKE.

Ker se storitev 46642 »(PVO) Kromosomska preiskava celic« lahko obračuna dvakrat na obravnavo, Prilogo 2 te okrožnice s 1. 1. 2018 spreminjamo tako, da oznako količine ter maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri storitvi 46642 spreminjamo na 2.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_31.1.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_31.1.2018.zip


DOPOLNITEV 15. 1. 2018 – drugi sklop

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.

V Prilogi 2 te okrožnice spreminjamo oznako količine in maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri storitvi 52469 »Obročki za fiksakcijo - po obročku«.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_15.1.2018.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_15.1.2018.zip


DOPOLNITEV 17. 11. 2017 – drugi sklop

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.

Okrožnici dodajamo nov sklop storitev, ki je zajet v novi Prilogi 2 »Seznam storitev z opredeljeno količino storitev in maksimalnim dovoljenim številom storitev na obravnavo – drugi sklop«.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_17.11.2017.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_17.11.2017.zip


DOPOLNITEV 25. 9. 2017

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI OFTALMOLOGIJE.

V Prilogi 1 te okrožnice spreminjamo oznako količine in maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri storitvah E0304 in E0420.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_25.9.2017.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_25.9.2017.zip

DOPOLNITEV 21. 4. 2017

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ORTODONTIJE.

V Prilogi 1 te okrožnice spreminjamo maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri storitvah Q0012 in 52473.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_21.4.2017.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_21.4.2017.zip

DOPOLNITEV 31. 3. 2017

Okrožnica je namenjena VSEM DIPANZERJEM ZA ŽENSKE, REFERENČNIM AMBULANTAM TER URI SOČA.

V Prilogi 1 te okrožnice spreminjamo maksimalno dovoljeno število storitev na obravnavo pri storitvah K1020 »Poseg I«, K1021 »Poseg II«, K1022 »Poseg III« in K1023 »Poseg IV«, L0008 »Odpošiljanje materiala« in Q0046 »Polnjenje baklofenske črpalke«.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_31.3.2017.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_31.3.2017.zip

DOPOLNITEV 4. 1. 2017

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM KLINIČNE PSIHOLOGIJE.

Prilogo 1 te okrožnice s 1. 1. 2017 spreminjamo tako, da je pri storitvah klinične psihologije od KP0002 do KP0010 dovoljeno število za obračun pri eni obravnavi 2 in ne 1.

OKR ZAE 51-16_dopolnitev_4.1.2017.zipOKR ZAE 51-16_dopolnitev_4.1.2017.zip


OSNOVNA OKROŽNICA

Okrožnica je namenjena VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV.

OKR ZAE 51-16.zipOKR ZAE 51-16.zipDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane