ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM POGODBENIM IZVAJALCEM
ZDRAVSTENIH STORITEV, 5504-4/2005-DI/21
SPECIALIZIRANIM PRODAJALNAM, LEKARNAM 4. julij 2006
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
OKROŽNICA MTP št. 1: Spremembe v šifrantu in medicinskih kriterijih MTP in obveščanje o spremembah na področju MTPI. Spremembe v šifrantu in medicinskih kriterijih MTP

V prilogi vam pošiljamo Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinsko tehničnih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinsko tehnični pripomoček. Sklep je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejel na seji dne 28.6.2006.

Posebej bi vas radi obvestili, da določila sklepa z dne 28.6.2006 stopijo v veljavo po naslednjem zaporedju:
1. Spremembe šifranta, ki se nanašajo na skupino 17. Obvezilni materiali-to je črtanje števila kosov v pakiranju, stopijo v veljavo 29.6.2006, kot smo vas predhodno obvestili z dopisom številka 5504-2005-DI/19, z dne 9.6.2006.
2. Druge spremembe v šifrantu in medicinskih kriterijih stopijo v veljavo z uvedbo Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je Skupščina Zavoda sprejela 23.5.2006-te spremembe še ne veljajo, ker nanje še ni dal soglasja Minister za zdravje.
3. Vse spremembe šifranta in medicinskih kriterijev, ki se nanašajo na skupino 15. Pripomočki za slepe in slabovidne stopijo, bodo glede na sprejete Spremembe in dopolnitve Pravil OZZ, dne 23.5.2006, stopile v veljavo 1.1.2007.

O datumu uveljavitve določb iz 2. in 3. točke tega dopisa vas bomo še naknadno obvestili.

Zavod bo glede na Spremembe v šifrantu MTP v skupini 17. Obvezilni materiali, anekse k pogodbam z dobavitelji in lekarnami sklepal skupaj s spremembami potrebnimi zaradi Sprememb in dopolnitev Pravil OZZ, sprejetimi na Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dne 23.5.2006. To je po prejemu Soglasja Ministra za zdravje na Spremembe in dopolnitve Pravil OZZ in objavi teh v Uradnem listu Republike Slovenije.


II. Obveščanje o spremembah na področju MTP

Zavod je zaradi pregleda vseh vrst MTP, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in podatkov, ki jih je treba upoštevati v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb na spletni strani objavil »Seznam pripomočkov, s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi«, v nadaljevanju Seznam, ki velja od 1.7.2006 dalje. Seznam na spletni strani bo Zavod sproti posodabljal. Dostopen je preko povezave »Medicinsko-tehnični pripomočki« in »Elektronska gradiva ZZZS«, "Zbirka podatkov".

Od 1.7.2006 dalje bo Zavod na spletni strani objavljal tudi okrožnice za medicinsko tehnične pripomočke. Okrožnice so namenjene izvajalcem zdravstvenih storitev, specializiranim prodajalnam, lekarnam in optikam in so dostopne preko spletne strani "Elektronska gradiva ZZZS", "Okrožnice OZZ za medicinsko-tehnične pripomočke". V kolikor želite biti o objavi okrožnic in Seznama avtomatsko in brezplačno obveščeni, se na to storitev lahko prijavite na spletni strani https://www.zzzs.si/zzzs/info/prijava.nsf/prijava. Zavod bo vse izvajalce zdravstvenih storitev, specializirane prodajalne, lekarne in optike še naprej pisno obveščal o vseh spremembah, načrtuje pa prehod na elektronsko obveščanje v celoti.

Spremembe šifranta MTP za potrebe softwarskih hiš bo Zavod še naprej na enak način najavljal in objavljal na spletnih straneh Zavoda.

Po novem je z vhodne spletne strani www.zzzs.si mogoče v spodnjem delu ekrana preko »povezave« (linka) neposredno dostopati do »Medicinsko-tehničnih pripomočkov«.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Direktorica področja za obvezno
Alenka Franko zdravstveno zavarovanje
                 Rosana Lemut Strle
V vednost:
Lekraniška zbornica, Gospodarska zbornica,
Zavarovalnice za doplačila.

Priloga 1x.
SKLEP UO-ŠIFRANT MK 28.6.2006.docDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane