ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV,
ki opravljajo osnovno in okulistično zdravstveno dejavnost
Številka: 0072-17/2016-DI/1

Datum: 4. julij 2016

ZADEVA: Okrožnica MP št. 4/2016 -
Dopolnitev navodila za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida


Zaradi nekaterih neenotnosti pri uveljavljanju pravic do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida je sprejeta Dopolnitev navodila za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida, številka 0072-28/2014-DI/1, z dne 25.8.2014, ki je objavljena na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V poglavju II. Pravica do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida, v točki 1. Splošno sta v tretjem odstavku za dosedanjim edinim dodana nov drugi in tretji stavek, tako da celoten odstavek po novem glasi:

»Napotnica osebnega zdravnika za pregled pri zdravniku specialistu-oftalmologu zaradi pregleda vida in predpisa MP za izboljšanje vida ni potrebna. * V primeru, ko zavarovana oseba uveljavlja pravico do okulističnega pregleda na podlagi napotnice in se s pregledom ugotovi, da je upravičena do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida, ker izpolnjuje zdravstvena stanja in druge pogoje, ki so opredeljeni za upravičenost do posameznega medicinskega pripomočka za izboljšanje vida, izda zdravnik specialist oftalmolog naročilnico za pripomoček za vid. V primeru uveljavljanja pravice do okulističnega pregleda z napotnico se zavarovanih oseb zaradi predpisa medicinskega pripomočka za vid ne naroča na nov pregled in ne uvršča na poseben čakalni seznam.«.

Dopolnitev navodila za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida in čistopis sta objavljena na spletni strani Zavoda. Dopolnitev se uporablja od objave na spletni strani dalje.


Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Področje za odločanje o pravicah
Alenka Franko Hren in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan


V vednost:
Zavarovalnice za doplačila.


*Dopolnitev je označena s poševnim tekstom.


Podpisana okrožnica:

Okrožnica MP-4_2016.pdfOkrožnica MP-4_2016.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane