ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI Datum: 3. 9.2018


ZADEVA : Dosledno izpolnjevanje Predloga imenovanemu zdravnikuSpoštovani,


v postopkih odločanja o začasni nezmožnosti za delo je bilo ugotovljeno, da predlogi imenovanemu zdravniku (Obr. IZ/3), s katerimi osebni zdravnik zavarovanca predlagajo ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo, pogosto ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov ali pa vsebujejo zastarele oz. nepreverjene podatke, zaradi česar prihaja bodisi do zamud pri odločanju, zaradi ponovnega pridobivanja podatkov, bodisi do nepravilnih odločitev.

Popoln predlog (tj. predlog, ki je izpolnjen v celoti, z vsemi zahtevanimi podatki) imenovanemu zdravniku omogoči, da pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje primera in posledično sprejme strokovno utemeljeno odločitev. Zato vas prosimo, da pri podaji predlogov dosledno upoštevate 25. točko 1. odstavka 36. člena Splošnega dogovora, ki med drugim tudi opredeljuje obveznost izvajalca, da predlog imenovanemu zdravniku v celoti izpolni, z vsemi zahtevanimi podatki, zlasti morajo biti utemeljeni tudi strokovni razlogi za predlog.

V letu 2006 smo vas sicer že opozorili na dosledno izpolnjevanje rubrike na predlogu »delo, ki ga opravlja (poklic)«. Sedaj pa bi vas radi opozorili, da ste dodatno pozorni tudi na dosledno izpolnjevanje oz. posredovanje naslednjih podatkov na predlogu:
- navedba pravilne diagnoze;
- kratka obrazložitev predloga, iz katere so razvidni dosedanji potek bolezni, načrt diagnostike ter prognoza razvoja bolezni;
- kratek opis stanja pacienta (funkcionalni status organa / organskega sistema)
- opis dela, ki ga zavarovanec (dejansko) opravlja;
- predlog odločitve (polna ali delna nezmožnost za delo, časovno obdobje za katero se predlaga odobritev nezmožnosti za delo).
Podrobnejša navodila glede izpolnjevanja predlogov so vsebovana v Navodilu za uvedbo postopkov pri imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in so dostopna na spletni strani ZZZS (www.zzzs.si).

Poleg tega vas prosimo, da predlogom prilagate le kopije relevantnih izvidov namesto celotnih zdravstvenih kartonov, kadar je to smiselno (npr. pri predlogu za zdraviliško zdravljenje). Celotno medicinsko dokumentacijo (zdravstveni karton zavarovanca z vsemi izvidi) je potrebno posredovati v tistih primerih, ko je za pravilno odločitev pomemben pregled nad potekom zdravljenja in zdravstvenim stanjem v daljšem časovnem obdobju. Tako se namreč olajša postopek za vse udeležence v postopku (hitrejše odločanje imenovanih zdravnikov na podlagi relevantne dokumentacije, neovirano delo izbranih osebnih zdravnikov, saj bodo zdravstveni kartoni ostali v ambulanti) in tudi racionalizira delo na vaši strani, kot na strani ZZZS (manjši poštni stroški).

Lepo pozdravljeni,

Pripravila: Področje za odločanje o pravicah in
Špela Cerar in za medicinske pripomočke
Svetovalka področja I Vodja – direktorica področja I
mag. Ana Vodičar
Podpisana okrožnica:
- Dopis (2).PDFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane