ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
POOBLAŠČENIM ZDRAVNIKOM
za predpisovanje sistema za kontinuirano merjenje glukoze, Št.: 171-91/2015-DI/1
23. december 2015
Območnim enotam ZZZS, OIOZZ,
imenovanim zdravnikom in zdravstvenim komisijam

ZADEVA: OKROŽNICA MP ŠT. 3/2015,


Trajnostna doba za MP 1247 Senzor za kontinuirano merjenje glukoze

in kontrola v sistemu On-line


Spoštovani!

Ugotavljamo, da imajo v posameznih primerih zavarovane osebe, ki na podlagi Pravil OZZ uveljavljajo pravico do sistemov za kontinuirano merjenje glukoze določene težave. Sistem za kontinuirano merjenje glukoze vključuje Oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze in 40 Senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze (v nadaljevanju Senzorji) za obdobje enega leta. Senzorje zavarovana oseba postopoma prevzema na podlagi izdane obnovljive naročilnice.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v informacijskem sistemu izračunava iztek trajnostne dobe medicinskih pripomočkov, tudi Senzorjev, glede na datum prejema in prevzeto količino. Kadar zavarovane osebe prevzamejo večje število Senzorjev proti koncu veljavnosti obnovljive naročilnice, se zgodi, da izračunana trajnostna doba ne izteče po enem letu od prvega prejema, ampak kasneje. Zavarovana oseba je sicer upravičena do nove letne količine po enem letu od prvega prejema, pooblaščeni zdravnik za predpis Senzorjev pa prejme netočno informacijo pri branju podatkov o prejetih MP in pri kontrolah, ki jih izvaja sistem On-line pri predpisu nove količine.

Glede na to da je za Senzorje dovoljena postopna izdaja MP bo sistem On-line od ­­­­­­­­­­­­­13.1.2016 dalje za novo prejete Senzorje izračunaval trajnostno dobo tako, da bo datumu prvega prevzema na obnovljivo naročilnico prištel 365 dni. Tudi pri zavarovanih osebah, pri katerih trajnostna doba Senzorjev na dan 12.1.2016 ne bo iztekla, bo na novo izračunal trajnostno dobo tako, da bo prvemu prevzemu na obnovljivo naročilnico prišel 365 dni. Drugemu in kasnejšim (2-8) prejemom Senzorjev na isti obnovljivi naročilnici, bo pripisan enak datum izteka trajnostne dobe kot je zapisan za prvi prevzem. Na ta način bo omogočeno uveljavljanje celotne predpisane količine Senzorjev, kar bo podprto s kontrolo v sistemu On-line.

Glede na to, da bo trajnostna doba senzorjev izračunana drugače kot za druge MP, bo sistem On-line, od 13.1.2016 dalje, pri predpisu Senzorjev pred iztekom trajnostne dobe, javljal novo zavrnitveno kontrolo NMTZ076, ki glasi: »Do izteka trajnostne dobe predhodno prejetega MP s šifro 1247 je več kot 10 dni.«. To pomeni, da izdaja nove naročilnice več kot 10 dni pred iztekom enega leta od prvega prevzema na predhodno izdano obnovljivo naročilnico, sistem On-line ne bo dovolil. Druge kontrole v zvezi s tem ne bodo spremenjene.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:
Alenka Franko Hren
Področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan
Po pooblastilu
Vodja oddelka I
Radmila KrunićPodpisana okrožnica:

Okrižnica MP št.3_2015.pdfOkrižnica MP št.3_2015.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane