ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev





VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS

Številka: 0072-24/2018-DI/2

Datum: 11. oktober 2018

OKROŽNICA MP št. 3/2018: Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se nanašajo na servisiranje medicinskih pripomočkov


V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/2018, z dne 28. 09. 2018, so objavljene Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila), ki začnejo veljati dne 13.10.2018.

Od uvedbe Pravil dalje zavarovane osebe uveljavljajo pravico do servisiranja medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP) na podlagi predhodne odobritve zavoda, to je brez predhodne izdaje naročilnice s strani pooblaščenega zdravnika. Tako osebni, kot napotni zdravniki od dne uveljavitve novele Pravil ne izdajajo več naročilnic za servisiranje (popravila in vzdrževanja) MP. Za prilagoditve MP naročilnico še naprej izdaja zdravnik pooblaščen za predpis MP.

Zavarovane osebe se bodo v zvezi s servisiranjem obračale neposredno na dobavitelje, ki so MP izdali in območne enote Zavoda.

Postopek je natančneje opredeljen v Navodilu o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja del katerega je tudi vzorec vloge in potrdila o upravičenosti do servisiranja. Navodilo je priloga te Okrožnice in objavljeno na spletni strani Zavoda:

https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/medicinski_pripomocki/predpisovanje/navodila_za_medicinske_pripomocke/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q08_c29TAwcHf3DHMN8gw0tjAz0C7IdFQEzEibp/ .

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: mag. Ana Vodičar
Alenka Franko Hren vodja-direktorica področja I
svetovalka področja področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočke

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKROŽNICA MP št. 3/2018, popravek

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se nanašajo na servisiranje medicinskih pripomočkov


V Navodilu o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je sestavni del Okrožnice MP št. 3/2018, z dne 11. Oktober 2018, sta v točki 2. Seznam MP za katere Zavod izdaja predhodno odobritev vzdrževanj in popravil pomotoma izpadli dve alinei, to so zunanji deli polževega vsadka in kostno vsidrani slušni aparat.

Dopolnjeno Navodilo, ki je priloga te Okrožnice, je objavljeno na spletni strani Zavoda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpisana okrožnica in popravek okrožnice:

Okrožnica MP 3_2018.PDFOkrožnica MP 3_2018.PDF Okrožnica MP 3-2018 Navodilo za servisiranje, popravek.pdf



Priloga Okrožnici št. 3: Navodilo o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja s prilogama




Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane