ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

Tehnično navodilo za elektronski prenos podatkov Centralne baze zdravil v obliki XML

Verzija 1.9, 22.1.2019

Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.9 2201 2019.docx

V tej verziji navodila je uveden nov sklop podatkov Zaščitni element.


Trenutno veljavna XML shema:

Shema, ki velja do vključno 06.02.2019:

Zdravila.xsd

Shema, ki velja od vključno 07.02.2019 naprej:

Zdravila.xsd

------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodovina verzij navodila:

Verzija 1.8, 20.11.2018

Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.8 2811 2018.docx

V tej verziji navodila je bil uveden nov sklop podatkov ki označujejo zdravila za nadomestno zdravljenje odvisnosti od drog.

Verzija 1.7, 15.05.2018
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.7 15052018.docx

V tej verziji navodila je bil uveden nov podatek, ki označuje magistralna zdravila brez recepture.

Verzija 1.6, 01.02.2018
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.6 01022018.docx

V tej verziji navodila je bila v sklopu Storitev dodana podstruktura Lekarniška storitev. Dopolnitev je bila vezana na okrožnico ZAE 5/2018.


Verzija 1.5, 01.11.2017:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.5 01112017.docx

V tej verziji navodila so bile vključene naslednje spremembe:
- cene zdravil za obračun se objavljajo s celotno zgodovino,
- ukinja se objava podatka Šifra lečeče zdr.službe v sklopu podatkov o zdravilih iz Seznama B
- davčne stopnje zdravil se objavljajo s celotno zgodovino,
- podatki o listah zdravil iz Seznama A se objavljajo s celotno zgodovino,
- ukinja se objava podatkov o storitvah in dovoljeni uporabi znotraj sklopa podatkov o listah zdravil iz Seznama A,
- uvaja se nove sklope podatkov o storitvah za aplikacijo zdravil in o dovoljeni uporabi.


Verzija 1.4, 01.02.2017:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.4 01022017.docx

V tej verziji navodila je bil dodan podatek Dodatno spremljanje varnosti in sklop podatkov, ki določa ali se zdravilo odmerja po telesni masi oziroma telesni površini.

Verzija 1.3, 01.03.2016:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.3 01032016.docx

V tej verziji navodila se je v sklopu LZM element Storitev preimenoval v StoritevLZM.

Verzija 1.2, 11.02.2016:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.2 11022016.docx

V tej verziji navodila so bili dodani naslednji podatki:
- Skupina zdravila glede na izvor,
- Največje število osnovnih enot za aplikacijo na dan,
- Maksimalni dovoljeni dnevni odmerek učinkovine,
- Podatki o sestavi magistralnega pripravka,
- Podatki o storitvah, ki jih je dovoljeno obračunati v primeru aplikacije zdravila iz seznama A,
- Podatki o vrstah in podvrstah zdravstvenih dejavnosti (in izvajalcih) kjer je dovoljeno obračunati zdravilo iz seznama A.
Izločen je podatek o storitvi za obračun LZM zdravila, ki se uporablja do 31.3.2016.
Verzija XML sheme se je spremenila iz 5.3 v 6.0.


Verzija 1.1, 02.12.2015:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.1 02122015.docx

Verzija 1, 16.09.2015:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1 16092015.docxTehnično navodilo CBZ v XML obliki V1 16092015.docx


Zgodovina XML shem:

Shema, ki je veljala do vključno 03.12.2018:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 28.05.2018:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 19.02.2018:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 16.10.2017:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 15.03.2017:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 23.03.2016:
Zdravila_v5.15.xsdDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane